MENY

Stort barnehageprosjekt har fått støtte fra Nordforsk

– Det var fantastisk gøy at prosjektet er blitt bevilget støtte, og at det ble så godt vurdert. Det viser at vi har skrevet en bra søknad om et viktig og aktuelt område, nemlig barns muligheter til å oppleve tilhørighet, sier UiS-professor Eva Johansson.

Bildet viser den norske delegasjonen som skal jobbe videre med prosjektet Politics of belonging. Denne norske delegasjonen skal jobbe med videre med prosjektet «Politics of belonging».

Tidligere denne uka fikk Johansson beskjed om at søknaden som ble sendt inn til NordForsk ble godkjent, og at prosjektet «Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders» har mottatt støtte. 

«Politics of belonging» er et tverrfaglig forskningsprosjekt som har som mål å fremme barns inkludering og styrke deres tilhørighet. 

– Vi vet for lite om hvordan tilhørighet blir jobbet med og realisert i barns, foreldres og barnehagelæreres dagligliv, og det er det vi skal jobbe med å finne ut av i dette prosjektet, sier Johansson.

Viktig og aktuelt tema

Konkurransen var hard, og det var totalt 24 søknader som ble sendt inn til NordForsk. Professor Eva Johansson ved Institutt for barnehagelærerutdanning sier at hun synes det er en anerkjennelse at de ble valgt ut blant så mange andre, og at dette viser at de har lagt ned et godt stykke arbeid med søknaden.

– Dette var gode nyheter, og vi er veldig godt fornøyd. Det viser at vi har gjort en god jobb med søknaden, og at temaet barns muligheter til å oppleve tilhørighet er både viktig og aktuelt, sier Johansson, som skal lede prosjektet sammen med samarbeidspartnerne Adjunkt professor Anette Emilson, Linneaus university, Professor Johanna Einarsdottir, Island university, Adjunkt professor Anna-Maija Puriola, Univerity of Oulu, Finland og Adjunkt professor Barbara Piskur, Zuyd University, Nederland.

Fremragende søknad

Den norske delen av prosjektet vil også bli ledet av professor Johansson, og med seg på laget har hun kollegene Anita Berge, Kristin Fugelsnes, Monika Röthle, Berit Tofteland, Berit Zachrisen, Lars Yngve Rosell og Gunnar Magnus Eidsvåg.

Søknaden ble vurdert av Nordforsk sitt styre som "outstanding", eller fremragende og fikk karakteren 7 av 7 mulige. I begrunnelsen går det frem at forskningsspørsmålene er klart angitt og argumentert for, og at de forskjellige disiplinære perspektivene er komplementære.

«Prosjektet vil resultere i høykvalitets vitenskapelig produksjon samt anvendt bruk», står det å lese i begrunnelsen.

 

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Inger Benny E. Tungland