MENY

Studentassistenter søkes til Kunnskapssenter for utdanning

Vi søker etter mastergradsstudenter innen pedagogikk/spesialpedagogikk eller fagdidaktikk i inntil 20% stilling.

Kunnskapssenter for utdanning er et nasjonalt senter med hovedansvar for å arbeide fram systematiske oversikter av forskningslitteratur som er relevant for hele utdanningssektoren – fra barnehage til høyere utdanning.

Vi søker etter mastergradsstudenter innen pedagogikk/spesialpedagogikk eller fagdidaktikk i inntil 20% stilling.

Arbeidsoppgaver

De som ansettes vil inngå i arbeidet med utvikling av systematiske kunnskapsoversikter for utdanningssektoren. Dere vil få opplæring i arbeidet, og vil bistå i arbeidet med søk etter litteratur og beskrivelse av innhold i artikler/kapitler mm som er skrevet på et nordisk språk eller engelsk. Det kan også være aktuelt å støtte opp om praktisk arbeid i forbindelse med seminarer som senteret arrangerer og annet forefallende arbeid.

Arbeidet forutsetter at du kan trekke ut viktig informasjon fra forskningsartikler, - kapitler og –rapporter på en nøyaktig måte.

Vi søker en student som:

  • Er underveis i en mastergradsutdanning innen pedagogikk/spesialpedagogikk eller fagdidaktikk (f.eks. norsk, engelsk, matematikk, kroppsøving, historie osv for lærere)
  • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Har gode samarbeidsevner og bidra til et godt sosialt arbeidsmiljø

Vi tilbyr: 

Vi kan tilby en svært relevant arbeidspraksis med fleksible timer som kan avtales for å tilpasses studiet.

Studentassistenter som har fullført tre års høyere utdanning gis lønnstrinn 33

Ansettelsesforholdet er for ett semester om gangen.

Søknad

Kortfattet søknad og CV sendes dekan Elaine Munthe elaine.munthe@uis.no innen 10. september 2019