Aage Richard Meyer er mottaker av Steenslandstipendet 2019

Dirigentstudent, Aage Richard Meyer, mottok Steenslandstipendet på kr. 50.000,- i forbindelse med Universitetets julekonsert lørdag 14. desember.

Foto av Hanne Norman Berentzen og Aage Richard Meyer Aage Richard Meyer er mottaker av Steenslandsstipendet 2019 etter sine formidable utmerkelser gjennom sitt studieforløp fra bachelor til Postgraduate Diploma i dirigering ved Fakultet for utøvende kunstfag. Her sammen med styremedlem i Inge Steenslands Stiftelse, Hanne Norman Berentzen, som sto for overrekkelsen. Foto: Olav Bjånes.

Steenslandstipendet 2019 ble tildelt dirigentstudent Aage Richard Meyer under Universitetets julekonsert som fant sted i St. Petri kirke 14. desember. Det var styremedlem i Inge Steenslands Stiftelse, Hanne Norman Berentzen, som sto for overrekkelsen. Steenslandstipendet ved Fakultet for utøvende kunstfag deles ut en gang i året og skal gå til en student ved fakultetet som har utmerket seg spesielt med kunstneriske resultater og potensial. Stipendet skal brukes til videre faglig utvikling. 

Juryens begunnelse

Det var 13 nominerte kandidater til stipendet i år. I sin begrunnelse for tildelingen til Aage Richard Meyer skriver juryen:

Vinneren av årets Steenslandstipend er inne i sitt siste studieår ved Fakultet for utøvende kunstfag og har gjennom hele sitt studieforløp ved UiS utmerket seg spesielt både når det gjelder faglig nivå, engasjement og kunstnerisk potensiale.Kandidaten har gjennom studietiden tatt store steg i egen faglig utvikling og nyter stadig økende anerkjennelse i fagmiljøet, både ved UiS, men også nasjonalt og internasjonalt.

I år studerer han Postgraduate Diploma i dirigering og er den første ved UiS som gjennomfører denne utdanningen som dirigent. Tidligere har han fullført en mastergrad i dirigering ved fakultetet. Årets vinner nyter stor anerkjennelse også utenfor studiemiljøet i Stavanger.

Han er plukket ut til Talent Norges eliteprogram Dirigentforum. I den sammenheng har han blant annet dirigert programmets eget øvingsorkester ved Operaen i Oslo, Trondheim Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske Orkester og Göteborgs Symfoniker. Han har også hatt assistentoppgaver i Arktisk Filharmoni og Arktisk Sinfonietta.
I september ble han dessuten valgt ut, som eneste norske deltaker, til en mesterklasse for et knippe store europeiske dirigenttalenter med BBC Philharmonic i Manchester.

Til sist, og ikke minst, trekker juryen frem at stipendvinneren fra januar 2020 tiltrer som assistentdirigent ved Bergen Filharmoniske Orkester, en stilling som han vant gjennom prøvedirigering tidligere i høst og i skarp konkurranse med mange andre sterke kandidater.

STEENSLANDSTIPENDET 2019 ved Fakultet for utøvende kunstfag tildeles
Aage Richard Meyer. Gratulerer!