MENY

Ansatte ved Fakultet for utøvande kunstfag

Ved fakultetet er det mellom 70 og 80 tilsette. Det er både faglege, vitskaplege og administrativt tilsette, timelærarar, gjestelærere, gjestekoreografer med fleire.

Foto: Hovedbygget til fakultetet. Administrasjonen og leiinga held til i hovudbygget til fakultetet, som ligg vent til i Bjergstedparken.

Administrasjon og leiing

Avdeling for klassisk musikk

Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon