MENY

Anne-Linn Akselsen

Universitetslektor - dans

Anne-Linn Akselsen har en utstrakt karriere både som koreograf og utøver. Hun har jobbet som danser i Rosas med koreografen Anne Teresa De Keersmaeker, samt freelance for koreografer som Salva Sanchis, Jean Luc Ducourt og Heine Avdal.

Hun har sin utdannelse fra Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm og fra P.A.R.T.S. i Brussel, hvor hun fullførte både ”training-” og ”research cycle”. Siden endt utdannelse, ved siden av å danse for andre, har hun koreografert egne verk, og startet i kompaniet ”Human Works” i 2009 i samarbeid med Adrián Minkowicz. Sammen har de skapt flere verk i grenselandet mellom dans og teater. I tillegg til arbeidet med kompaniet har hun koreografert flere bestillingsverk, blant annet for Nasjonalballetten og Aura Dance Company. Hun har mottatt flere priser for sitt koreografiske arbeid, som 1ste pris ved Baltic Movement Contest for beste solokoreografi for soloen ”Sing me…” og hun er mottaker av Statens Kunstnerstipend.

Anne-Linn underviser internasjonalt i både ballett og samtidsdans, ved utdannelsesinstitusjoner, festivaler og kompanier. Fra 2013 er hun fast fakultetsmedlem og studiekoordinator ved P.A.R.T.S. og er fra høsten 2015 ansatt som universitetslektor i dans ved Universitetet i Stavanger.

anne-linn.k.akselsen@uis.no


Assistant Professor - dance

Anne-Linn Akselsen has a comprehensive career as a chorographer and performer. She has worked as a dancer in Rosas with the choreographer Anne Teresa De Keersmaeker, and freelance for choreographers like Salva Sanchis, Jean Luc Ducourt and Heine Avdal.

She graduated from the Royal Swedish School of Ballet in Stockholm and P.A.R.T.S. in Brussels, where she completed both her training cycle and research cycle. After graduating, and besides working for other choreographers, she has choreographed her own works and founded her own company "Human Works" in 2009 in collaboration with Adrián Minkowicz. Together they have created works in the border between dance and theater. In addition to working with the company she has choreographed several commissioned works for the National Ballet and Aura Dance Company, among others. She has received numerous awards for her work in choreography, such as 1st prize for Best solo choreography (Sing me...) at Baltic Movement Contest, and she is a recipient of the Norwegian State Arts Scholarship.

Anne-Linn teaches internationally both ballet and contemporary dance at educational institutions, festivals and in companies. Since 2013 she is a faculty member and Student and academic division coordinator at P.A.R.T.S., and since August 2015 she works as Assistant Professor at the University of Stavanger.