MENY

Birgitte Bauer- Nilsen

Førsteamanuensis

Birgitte underviser i koreografi, dans og samfunn og artistic research. Birgitte er koreograf og kunstnerisk leder av Yggdrasil Dance. Birgitte har oppført flere interkulturelle danseforestillinger blant annet "Footprint" i Tivolis konsertsal. Prosjektet var et samarbeid mellom danske og indiske dansere og musikere. I tillegg har Birgitte oppført danseforestillinger og performative installasjoner i India, Vietnam, Tanzania, Kina og Europa. Birgittes danseproduksjoner søker en balanse i en treenighet mellom det scenografiske/installatoriske, musikalske og danseriske uttrykk. Dette betyr at hver kobling søkes assimilert i produksjon - og utviklet til en enhet. Kjennetegnet av produksjonene er mellommenneskelige relasjoner, mangfold og nedbryte fordommer.

Birgitte har Ph.D. i artistic research fra Institutt for Kunst og kulturvidenskab, Universitetet i København; Tittel; ”Koreografens blik - det performative koreografisk praksis og strategi som en metode for at skabe en interkulturel forestilling”. Birgitte utfører pågående artistic research av sitt arbeid i koreografi. Birgitte holder foredrag/ workshops nasjonalt og internasjonalt og er tilknyttet satsningsområder i artistic research ved Universitetet i København og Universitetet i Stavanger. Birgitte foretager danseantropologiske studier og har utført internasjonale utvekslingsprosjekter blant andet på Nalanda Dance Research Center, Mumbai, India og Bagamoyo College of Art, Tanzania for studenter ved Universitetet i Stavanger.

Birgitte har vært i Kontaktutvalget ved Skolen for moderne dans nå Statens Scenekunstskole og Fællesråd for moderne dans i Danmark. Birgitte har koreografert flere operaer blant annet Apollo og Daphnes kjærlighet. Birgitte har kontor i Dansehallerne i København, når hun ikke er på UiS. Link til Yggdrasil Dance: www.yggdrasildance.dk. Hun presenterer, svarer på spørsmål og samtaler rundt studiet på UiS Fakultet for utøvende kunstfag.

birgitte.bauer-nilsen@uis.no