MENY

Jazz/ improvisasjon

Faggruppen for jazz og improvisasjonsmusikk ledes av Jens Torolf Larsen som er undervisningsleder.

IMDs frise

Jens Torolf Larsen

Avdelingsleder Jazz / improvisasjon

Jens Torolf Larsen har adjunktutdanning i musikk fra Rogaland musikkonservatorium med instrumentene piano og slagverk, og hovedfag i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Bergen. Han har også ledelsesfag fra Handelshøgskolen BI (Master of management).

Jens har mange års erfaring som musiker i Stavanger Symfoniorkester, ved Rogaland Teater, og ved en rekke turneer for Rikskonsertene. Han har også en lang karriere som dirigent.

Jens har siden 1991 vært fast ansatt ved musikkutdanningen i Stavanger, først ved Rogaland musikkonservatorium - nå Utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Fra 2000 -2011 dedikerte han seg fullt og helt til diverse lederstillinger i UiS først som dekan og senere som instituttleder.

Jens underviser i fagene musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk.