MENY

Klassisk

Den ene tredjedel av Fakultet for utøvende kunstfags virksomhet omhandler klassisk musikk, eller det fagområdet som tradisjonelt har ligget til konservatorie- og musikkhøgskoleutdannelsene i Norge og Europa ellers.

Fakultet for Utøvende kunstfag - UK Fakultet for Utøvende kunstfag - UK

Det innebærer fremdeles en betydelig vekt på utdannelse av håndverk og ferdigheter og innøving og finsliping av repertoar, men også på refleksjon omkring de utøvende fagene. Konsert-, samspills- og formidlingsvirksomhet er essensielle komponenter av studiet.

I vår tid står den klassiske musikken og dens verdier under sterkt press fra krav om rask kommersiell uttelling og umiddelbar tilfredsstillelse av øyeblikksbehov. Klassisk musikk motsetter seg mye av dette ved selve sin egenart. Den er en langsom kultur med tro på betydningen av tings egenverdi, med langsomme begreper, langsomme teknologier og fordypningsprosesser som tar tid og der mestringsresultatene kommer relativt sent. Vi står derfor overfor store utfordringer når det gjelder på den ene side å kommunisere troen på og tilliten til disse verdiene inn i et flimrende, post-industrielt samfunn, og samtidig gå inn i en dialog med det for å være sammen om å skape tidsgyldige uttrykk og presentasjonsformer. Disse utfordringene synes vi er spennende, og de ansporer oss til innsats for både kunst og samfunn.