MENY

Morten Wensberg

Direksjon/ Korpsledelse - hovedinstrument
Eufonium - hovedinstrument

Universitetslektor

Morten Schjelderup Wensberg vokste opp i Moss, der han som barn spilte fiolin, trombone og eufonium. Senere studerte han musikk ved Norges musikkhøgskole i Oslo og ved Duquesne University i Pittsburgh, USA. Han er også utdannet dirigent fra Norges musikkhøgskole, der han studerte med Ole Kristian Ruud.

Wensberg har deltatt i mesterklasser med Pierre Boulez, Jorma Panula, George Hurst og Leif Segerstam. I 2006 vant han spesialprisen for sin samtidsmusikk- tolkning under Jorma Panula 3rd International Conducting Competition. Før Morten egnet seg til dirigering var han en ettertraktet eufonist i Norge og i en periode også i et av USAs fremste messingensembler- River City Brass Band.

Som dirigent gjester Morten S. Wensberg orkestre og korps i både Norge, Sverige og Finland, og han har blant annet dirigert Oslo Filharmoniske Orkester, Stavanger Symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret, Vaasa Symfoniorkester, alle de norske profesjonelle militærkorpsene og Det Norske Blåseensemble, de svenske og finske marinemusikkorpsene.

Wensberg har også gjort flere konsertserier og har spilt inn flere plater med Norwegian Brass Expo, et ensemble som består av noen av Norges fremste messingblåsere.

Siden 2010 underviser Wensberg i dirigering ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag. Han er også grunnlegger av og leder for Dirigentuka – Norges største dirigentkurs som arrangeres i august hvert år i Stavanger.

morten.wensberg@uis.no


Conducting/Band management - principal instrument
Euphonium - principal instrument

Associate Professor

Morten Schjelderup Wensberg grew up in Moss where he as a child played violin, trombone and euphonium. Later on he studied music at the Norwegian Academy of Music (NMH) in Oslo and at Duquesne University in Pittsburgh, USA. He also graduated as conductor from NMH where he studied with Ole Kristian Ruud.

Wensberg has participated in masterclasses with Pierre Boulez, Jorma Panula, George Hurst and Leif Segerstam. In 2006 he want the special award for his contemporary music interpretation at the Jorma Panula 3rd International Conducting Competition. Before dedicating himself to conducting Morten was a highly sought-after euphonium player in Norway and for a period also in one of the foremost brass ensembles in the USA, River City Brass Band.

As a conductor Morten S. Wensberg visits orchestras and bands in Norway, Sweden and Finland, and he has conducted the Oslo Philharmonic Orchestra, Stavanger Symphony Orchestra, Norwegian Radio Orchestra, Vaasa Symphony Orchestra, all of the professional Norwegian military bands and The Norwegian Wind Ensemble, the Swedish and Finnish navy bands.

Wensberg has also produced several concert series and has recorded numerous records with Norwegian Brass Expo, an ensemble consisting of some of Norway's finest brass players.

Since 2010 he has taught conducting at the University of Stavanger, Faculty of Performing Arts. He is also the founder of, and CEO of Dirigentuka - Norway's largest conductors' course, which is an annual event in August hosted in Stavanger.