MENY

PPU i musikk og dans

IMDs frise

Har du en utøvende bachelor i kunstfagene musikk eller dans, kan du søke et spesialisert PPU-studium godt plantet i Bjergsted kulturpark. Her lever vi tett på en rekke kulturinstitusjoner som tilsammen utgjør en spennende variasjon av skoler, fritidskulturliv og profesjonelt arbeidsliv. De ulike institusjonene i parken representerer et rikt musikk- og dansemiljø med formidlings- og undervisningstilbud på alle nivåer.

Du vil få veiledet praksisundervisning med profesjonelle pedagoger som har sitt daglige virke i institusjoner som Stavanger Kulturskole, Stavanger Katedralskole og Stavanger symfoniorkester. Instituttet har også etablert gode samarbeidsrelasjoner med Vågen- miljøet i Sandnes og med relevante skoler og opplæringsmiljøer i regionen for øvrig.

Som PPU- student vil du dermed stifte bekjentskap med et variert utdannings- og praksisfelt som omfatter både pedagogiske og utøvende områder. Studiet tilbys som et selvstendig fulltidsstudium over ett år, eller som et deltidsstudium over to år.

 • Universitetslektor, Jens Torolf Larsen

  Jens Torolf Larsen

  Vikarierende Dekan
  Universitetslektor

  Jens Torolf Larsen har adjunktutdanning i musikk fra Rogaland musikkonservatorium med instrumentene piano og slagverk, og hovedfag i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Bergen. I 2012 og 2013 studerte Jens ledelse ved Handelshøgskolen BI (Master of management).

  Jens har mange års erfaring som musiker i Stavanger Symfoniorkester, ved Rogaland Teater, og ved en rekke turneer for Rikskonsertene. Han har arbeidet som dirigent i de siste 30 årene, og har lang erfaring som musikalsk leder av brass band og janitsjarkorps. Han har vært dommer i ulike korpskonkurranser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

  Han har vært rektor i kommunal musikkskole, og har siden 1991 vært fast ansatt ved musikkutdanningen i Stavanger, først ved Rogaland musikkonservatorium - nå Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Fra 2000 -2011 dedikerte han seg fullt og helt til diverse lederstillinger i UiS – først som dekan og senere som instituttleder.

  jens.t.larsen@uis.no

 • Conrad Hagen

  Conrad Hagen

  Universitetslektor

  ...

  conrad.hagen@uis.no

 • Leith Symington

  Leith Symington

  Universitetslektor

  Leith Symington er født og oppvokst i New York City. Etter ferdig utdannelse ved Princeton University og The Juilliard School begynte hun i Paris i 1978 en karriere som utøvende danser i Compagniet Le Cèrcle. Tilbake i New York i 1981 arbeidet hun som frilans danser, koreograf og skuespiller. Senere gikk hun over i kulturadministrativ jobb på The New York State Council on the Arts, Alvin Ailey American Dance Theater og kulturavdeling ved Den Franske Ambassaden. Siden 1992 har Leith vært ansatt som danselærer i Norge, først ved Universitetet i Nordland (tidligere Høgskolen i Bodø) og siden 1999 ved UiS Fakultet for utøvende kunstfag. Hun har vært gjestelærer i Norge, Danmark og Finland. Hennes hoved undervisningsfelt i dag er improvisasjon, komposisjon og dansedidaktikk. I mange år har hun hatt ansvar for tverrfaglige og interkulturelle prosjekter med studenter innen dans og musikk. For tiden har Leith faglig ansvar for internasjonal utveksling av dansestudenter og veiledning av kunstneriske prosjekter skapt av BA studenter i dans. I forbindelse med PPU utdanning i dans administrerer hun Øvingsskolen i dans ved Fakultet for utøvende kunstfag og veileder studentenes praksisundervisning.

  leith.symington@uis.no

 • Universitetslektor, Kari Olene Oma Rønnes

  Kari Olene Oma Rønnes

  Universitetslektor

  Kari Olene Oma Rønnes har hovedfag fra Høgskolen i Bergen, med sang som instrument, samt adjunktutdanning fra Rogaland Musikkonservatorium. De siste årene har Kari Olene Oma Rønnes hospitert ved Norges Musikkhøgskole med professor Barbro Marklund- Petersone. Stipend fra “Fond for utøvende kunstnere” gjorde det mulig med studieopphold i London. Studieåret 2013/ 2014 er Kari Olene Oma Rønnes student ved Universitetet i Agder, innen emnet “Ledelse i skolen”.

  Kari Olene har praktisert som pedagog, dirigent, sanger, kunst- og kulturformidler i ulike sammenhenger og nivåer fra og med 1984. I pedagogisk virksomhet har målgruppen vært variert, fra de helt minste elevene i Stavanger grunnskole til de litt mer viderekomne på studieretning musikk, dans, drama ved Stavanger Katedralskole, til studenter ved Universitet i Stavanger ved Institutt for musikk og dans. Oma Rønnes har også vært ansatt ved Avdeling for lærerutdanning og ved førskoleutdanningen ved Stavanger Lærerhøgskole.

  Bjergsted kulturpark har vært tjenestested og studiested i mange år, noe som har resultert i utallige kunstfaglige prosjekter og produksjoner sammen med flere av Bjergsted kulturparks institusjoner, som Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Konserthus, Stavanger Katedralskole og Stavanger kulturskole.

  I flere år var Kari Olene Oma Rønnes tillitsvalgt innen fagforeningsarbeid og ved ulike musikkorganisasjoner, blant annet var Oma Rønnes president i NORBUSAM i 10 år.

  Ved Fakultet for utøvende kunstfag underviser Kari Olene Oma Rønnes i ulike emner innen pedagogikk, kunstfagdidaktikk, vokaldidaktikk, pedagogisk veiledning og ved kirkemusikkutdanningen i faget kirkemusikkforum.

  kari.o.ronnes@uis.no

 • Åge Østrem

  Åge Østrem

  Universitetslektor

  ...

  age.ostrem@uis.no