MENY

Svein Olav Herstad

Piano - hovedinstrument

Universitetslærer

Svein Olav Herstad er en norsk jazzmusiker, kjent fra flere innspillinger og egne besetninger.Herstad er utdannet ved musikkskolen i Haugesund, samt Jazzlinja (NTNU) (1990–93). I studietiden utviklet han sin Svein Olav Herstad trio, som med variert besetning har gitt flere plater med Herstads egne komposisjoner. Han underviser i piano og improvisasjon ved fakultetet.

svein.o.herstad@uis.no


Piano - principal instrument

University teacher

Svein Olav Herstad is a Norwegian jazz musician known from several recordings and his own bands. Herstad has his musical education from the music school in Haugesund and the jazz department at NTNU (Norwegian University of Science and Technology) in Trondheim (1990-93). During his study period he developed the Svein Olav Herstad trio which, with varied members over the years has released several records consisting of Herstad's own compositions. He teaches piano and improvisation at the faculty.

svein.o.herstad@uis.no