MENY

Thomas Torstrup

Undervisningsleder - jazz

Thomas Torstrup er en utdannet pianist ved jazzlinja på i Trondheim (NTNU) og har hatt Vigleik Storaas, Erling Aksdal og Anders Aarum som lærere. I sin mastergrad fokuserte han senere på improvisasjon og jazz i møte med kirkeorgel/orgel som samspillsinstrument, med veiledning og undervisning av Harald Rise og Henning Sommerro. Han har hatt studieopphold i Aarhus, Paris, Stockholm og hatt orgelimprovisasjonstimer med Paul Goussot og Gunnar Idenstam. Han er en aktiv komponist/låtskriver og har i 2014 gitt ut albumet «Snøkorn» med eget materiale, innspilt i Rainbow Studio. Torstrup har ved siden av undervisning hatt en aktiv frilanskarriere og er etterspurt i flere sammenhenger, både som solist og musiker og arrangør i ulike prosjekter. Han har blant annet samarbeidet med Karin Krog, Svante Thuresson, Hanna Paulsberg, Hayden Powell, Live Foyn Friis, Nidarosdomens guttekor m.m. og bidratt på flere innspillinger og festivaler. 


Education manager - jazz

Thomas Torstrup is a pianist with educational background from the jazz department in Trondheim (NTNU), being taught by Vigleik Storaas, Erling Aksdal and Anders Aarum. During his Master studies he focused on improvisation and jazz with the incorporation of the church organ/organ as an ensemble instrument, guided by Harald Rise and Henning Sommerro. He has also studied in Aarhus, Paris, Stockholm, and taken classes in organ improvisation with Paul Goussot and Gunnar Idenstam. He is an active composer/song writer, and in 2014 released the album "Snøkorn" with his own material, recorded in Rainbow Studio. In addition to teaching, Torstrup has been active as a freelance musician and is highly sought after, both as a soloist and musician/arranger in different projects. He has collaborated with, among others, Karin Krog, Svante Thuresson, Hanna Paulsberg, Hayden Powell, Live Foyn Friis, Nidaros Boys Choir, and has contriubuted in several recordings and festivals.