MENY

Tone Øvrebø Johannessen

Tone Øvrebø Johannessen er utdannet ved Statens Balletthøgskole (nå Khio) og ved Martha Graham School of Contemporary Dance i New York. Hun har videreutdannet seg i fagene opphavsrett og arbeidsrett ved UiO og i styrearbeid ved BI. Tone arbeidet som dansepedagog ved flere private ballettskoler i Oslo-området før hun ble ansatt i Norsk Ballettforbund som faglig sekretær i 1993.
I perioden 2001-2011 var hun forbundsleder i Norske Dansekunstnere.

Tone har innehatt en rekke styreverv bl.a. i Fond for utøvende kunstnere, Norwaco, Statens Balletthøgskole, Dansens Hus, Danseinformasjonen og DansiT.

Tone har siden 2012 vært daglig leder i Skuespiller- og danseralliansen AS, arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere. Alliansen ble stiftet i 2012 og har i perioden 2013-2015 vært et prøveprosjekt. Fra 2016 er Skuespiller- og danseralliansen videreført som fast ordning med økte midler.

Hun har undervist i faget Arbeidslivskunnskap ved UiS siden våren 2012. Hun har undervist i yrkesforberedelse ved Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Dansehøyskole.


Tone Øvrebø Johannessen has her education from The Norwegian National Academy of Ballet (now Oslo National Academy of the Arts - Academy of Dance) and Martha Graham School of Contemporary Dance in New York. She has also graduated in the subjects Copyright and labour law at UiO and in board work at BI (Norwegian Business School). Tone worked as dance educator at several privately run ballet schools in the Oslo area before being employed in the Norwegian Ballet association as Professional secretary in 1993.
During the period 2001-2011 she was union leader for Norwegian Dance Artists.

Tone has been a board member of the Fund for Performing Artists, Norwaco, the Norwegian National Academy of Ballet, Dansens hus, Danseinformasjonen and DansiT.

Since 2012 Tone has been CEO of the Alliance for Actors and Dancers, an employer for freelance dancers and actors. The alliance was founded in 2012 and has been a pilot project from 2013 to 2015. From 2016 the alliance has been continued as a regular entity with increased funding.

She has been teaching Working knowledge at UiS since the Spring of 2012, and has taught Work preparation at the Oslo National Academy of the Arts and Academy of Dance.