MENY

Vidar Vikøren

Orgel - hovedinstrument
Førsteamanuensis

Vidar Vikøren, Ph.D. er førsteamanuensis ved Fakultet for utøvende kunstfag, med ansvar for orgel og kirkemusikkfag. Siden 1985 har han vært organist og kantor ved St. Petri kirke i Stavanger. Han er og dirigent for mannskoret St. Svithun Sangforening av 1895.

Vidar Vikøren studerte orgel og kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole, og avla kandidateksamen i 1981. Deretter var han fransk statsstipendiat ved konservatoriet i Strasbourg, hvor han studerte orgel med professor Daniel Roth. Senere har han studert orgel med Harald Vogel ved Nord-deutsche Orgelakademie, Bunde, og med Jacques van Oortmerssen ved musikkhøgskolen i Gøteborg.

Vikøren er cand. philol. i musikkvitenskap fra universitetet i Oslo og har doktorgrad i musikalsk gestaltning fra universitetet i Gøteborg. Han gir regelmessig orgelkonserter i St. Petri kirke, og har også gitt konserter i Sverige, Danmark, Tyskland og Slovakia.

vidar.vikoren@uis.no