Aslaug Margareth Vasshus ansatt som rådgiver

Vi ønsker Aslaug Margareth Vasshus velkommen som kollega og rådgiver i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Aslaug Margareth Vasshus ansatt som rådgiver

Aslaug Margareth Vasshus er utdannet jurist og har vært ansatt på Universitetet i Stavanger siden 2008, sist som seniorrådgiver og studieporteføljeansvarlig ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Før omorganiseringen var hun kontorsjef for fag- og studiesaker ved Det humanistiske fakultet. Nå starter hun i ny stilling som rådgiver i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

- Jeg kjenner Bjergsted godt fra når IMD var en del av Det humanistiske fakultet. Vi har vært en del av samme familie, så jeg vet hva jeg går til og gleder meg til det, sier Vasshus. Vasshus ble først ansatt som jurist i Utdanningsavdelingen, og har de siste ti årene hatt flere stillinger på UiS.

- Det var så kjekt å jobbe på UiS, så jeg ble sugd inn og ble værende, forklarer Vasshus. I tillegg til sin jobb som seniorrådgiver har Vasshus de siste årene vært sekretær for Sikkerhetsnemda. Sikkerhetsnemda følger opp universitetets skikkethetsarbeid i nært samarbeid med institusjonsansvarlig. Vasshus er også med i Universitets- og høyskolerådet (UHR) sin nasjonale termbasegruppe. Gruppa oversetter begrep innen sektoren fra norsk til engelsk. For Vasshus faller oversettelse naturlig. Hun er nemlig oppvokst i London, Haugesund og Los Angeles.

- Far er fra Haugesund, men jeg er født i London. Det er derfor jeg snakker med aksent og har det norske navnet Aslaug, ler Vasshus.