Delvis åpning av Universitetet i Stavanger

UiS åpner delvis universitetet fra 27. april. I første omgang vil dette ha betydning for en begrenset gruppe studenter og ansatte. Fløytist og avgangsstudent på bachelor i utøvende musikk, Cecilia Rospigliosi, er en av dem som nå får tilgang til campus.

Cecilia Rospigliosi spiller fløyte. Cecilia Rospigliosi øver til eksamen og skal avslutte sin bachelor i utøvende musikk med fløyte som hovedinstrument. Hun ser fram til å slippe seg mer løs med spilling på et øvingsrom framfor mer forsiktig øving hjemme.

Regjeringen har bestemt at hovedregelen fortsatt er at studenter og ansatte skal ha hjemmekontor. For UiS innebærer det at studenter og ansatte skal arbeide hjemmefra, og at undervisning og eksamen i hovedsak vil foregå på digitale plattformer dette vårsemesteret. 

Imidlertid åpnes UiS-campusene for en begrenset gruppe studenter, stipendiater, postdoktorer og ansatte fra og med 27. april.

Avgangsstudenter får tilgang

De som får tilgang er studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er i siste fase av sin gradsutdanning, vitnemålsgivende utdanning eller prosjektstilling, dersom de må være på universitetet for å kunne fullføre disse våren 2020.

Dette omfatter studenter og ansatte i utøvende musikk- og kunstfag, media- og designfag, matematisk-naturvitenskapelig og teknologiske fag, og helsefag som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom. En delvis åpning gjelder også for ansatte i støttefunksjoner som er nødvendige for å gjennomføre åpningen.

Smittevernregler for campusopphold er de samme som for resten av samfunnet, og det informeres om dette på oppslag på UiS-campusene og på nettsidene til UiS.

Alle ansatte og studenter med luftveissymtomer som hoste, sår hals, feber, eller som har mistanke om eller fått bekreftet covid-19, har ikke har adgang til UiS-campusene.

UiS informerer fortløpende om koronasituasjonen på universitetets nettsider og på studentsidene.

– En lettelse at musikkstudentene får øve
Da campus ble stengt i mars ble hverdagen snudd opp-ned for mange studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) som blant annet mistet tilgang til øvingsrommene.

Fakultetet har nå fått gjøre unntak for de som skal fullføre studiene denne våren, altså avgangsstudentene. Det gjelder avgangsstudenter på bachelor i utøvende musikk og master i utøvende musikk.

Dekan for UK-fakultetet Morten Schjelderup Wensberg har sett fram til å gi tilgang til øvingslokalene for de mest trengende:

– Det er en lettelse og en glede at noen av våre studenter nå får tilgang til å øve i øvingsrommene igjen.

Dekanen har tidvis vært fortvilet:

– Mange av våre studenter forbereder utøvende karrierer som musikere. Å nå opp i denne bransjen er meget krevende. Studentene øver flere timer i uka enn hva de fleste toppidrettsutøvere legger ned av treningstimer. Vi snakker om mange timer hver eneste dag.

– Kjempeviktig å få tilgang til øvingsrom
– Noen av våre studenter har nok funnet brukbare ordninger for øving hjemme, men for mange har det vært vanskelig å få øvet nok, forklarer Wensberg.

En av dem som synes det har vært utfordrende å bli utestengt fra campus, er fløytist Cecilia Rospigliosi. Hun er i sluttfasen av en bachelor i utøvende musikk og skal ha eksamen i hovedinstrumentet i juni.

– Jeg har den siste tiden bare fått øvd halvparten så mye hjemme som ellers. Jeg har måttet begrense tiden jeg bruker på øving her hjemme da jeg forstyrrer både de jeg bor med og naboene, forklarer Rospigliosi som er veldig glad for at hun nå har fått tilgang på øvingsrom mellom klokken 9 og 16.

Cecilie har pikkolofløyte som sitt sekundærinstrument.

– Det er absolutt umulig å spille pikkolo hjemme eller å ta pikkolo-timer online fordi den høyfrekvente lyden er så intens. Jeg må selv ha ørepropper for å beskytte meg når jeg øver alene på skolen, sier fløytisten som ikke har villet utsette omgivelsene sine for alt for mye fløytespilling.

– Det er kjempeviktig for meg å ha et sted å øve på. Så ja, det betyr mye for meg å få tilgang til et øvingsrom på Bjergsted slik at jeg kan fortsette min daglige øvingsrutine, forteller Rospigliosi.

Tekst: Benedicte Pentz og Karen Anne Okstad