Eksamenskonserter 2016

I ukene framover holder studentene ved IMD eksamenskonserter. Fullstendig oversikt finner du i konsertkalenderen vår.

Pianist ved flygelet Eksamenskonserter blant annet for pianostudentene

Konsertkalenderen finner du her.

I høyre kolonne finner du også fullstendig oversikt over eksamenskonserter i klassisk og jazz.