Fakultet for utøvende kunstfag får 1,9 mill. til dirigentutvikling

Sparebankstiftelsen DnB har gitt UiS/Fakultet for utøvende kunstfag en gave på 1,9 millioner kroner for å drive dirigentutviklingsprogrammet Opptakt de tre neste årene.

Dirigering av studenter Dirigentutvikling

Dirigentmiljøet ved Fakultet for utøvende kunstfag har i lengre tid vært involvert i utviklingen av nye plattformer for dirigentutvikling, blant annet Dirigentuka, Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier. De siste to årene har fakultetets fagmiljø hatt en sentral rolle i utviklingen og etableringen av en stor nasjonal dirigentsatsing, der lanseringsprogrammet Opptakt er et av prosjektene. Satsingen støttes økonomisk og administrativt av Sparebankstiftelsen DnB og Talent Norge.

Opptakt
Opptakt er del av en langsiktig nasjonal dirigentsatsing der en rekke aktører i det norske musikkliv bidrar. Dirigentsatsingen som helhet dreier seg både om bredde og grasrot, så vel som målrettet elite- og talentutviklingsarbeid. Satsingen omfatter ulike sjangre som kor, korps og orkester og er ment å skulle sikre tilgangen på høyt kvalifiserte dirigenter i alle sjangre og på alle nivåer – både i det frivillige musikkliv og i det profesjonelle.

Opptakt utgjør elitenivået i dirigentsatsingen og er et lanseringsprogram for våre største dirigenttalenter og skal gi de dirigenter som faglig sett er klare til å starte karriere i det profesjonelle markedet en kick-start og en plattform for å etablere seg langsiktig i markedet. Dirigentene som tas opp i Opptakt får dirigere mesterklasser og konserter med de norske profesjonelle orkestrene og ensemblene. Alle aktiviteter skjer under veiledning av høyt kvalifiserte dirigentmentorer.

Koordinator ved UiS
Trond Husebø er ansatt i tre år ved UiS som koordinator for Opptakt. Trond er en erfaren dirigent og dirigentpedagog og har i flere sammenhenger tidligere bidratt ved UiS, blant annet som lærer under Dirigentuka. Husebø har sin dirigentutdanning fra Norges Musikkhøgskole. Han har selv dirigert et bredt spekter av norske og internasjonale orkestre og har dessuten vært tilknyttet Bergen Filharmoniske Orkester i flere sesonger som assistentdirigent.

Les mer om Opptakt her: www.uis.no/opptakt