MENY

Åpningstider og nøkler

På campus Bjergsted trenger du en nøkkelbrikke for å komme deg rundt.

Åpningstider og nøkler Hovedbygget er åpent fra 08.00 - 15.30 i hverdager, utenom ferie.

Elektronisk nøkkelsystem

Fakultet for utøvende kunstfag består av flere bygg på campus Bjergsted; hovedbygget, bygg 2 (nye dansesaler), samt blokk 5, 6, 7 og 8. Adgang til byggene er regulert ved et elektronisk nøkkelsystem. Ved studiestart får nye studenter utlevert en elektronisk nøkkelbrikke og nøkkel til instrumentlager i ekspedisjonen mot et depositum på 500 kr.

Nøkkelbrikken er personlig, og må ikke overdras til andre. Brudd på denne regelen kan medføre inndragelse av brikken. Ved tap av nøkkel eller brikke må du betale nytt depositum på 500,- for å få utlevert ny. Ved fullført studium skal det leveres et elektronisk utfylt refusjonsskjema, nøkler og brikke, samt bekreftelse fra biblioteket på at du ikke har utestående lån. Først da tilbakebetales depositum.

Åpningstider campus Bjergsted

Med nøkkelbrikken har du tilgang til byggene fra kl 07.00 - 23.00 hver dag. Det vil gå alarm om du oppholder deg i bygget utenom dette tidsrommet. Dersom alarmen utløses vil vaktselskapet utstede faktura med et gebyr på 2100,- (per 2017). Vedkommende som utløste alarmen er ansvarlig for at fakturaen betales.

Inngangsdørene i hovedbygget vil være åpne fra 08.00 - 15.30 i ukedagene. I juli og begynnelsen av august er inngangsdørene stengt, og nøkkel må anvendes.

Åpningstider ekspedisjon

Ekspedisjonen i hovedbygget er åpen for henvendelser mandag, onsdag og fredag fra kl 10.00 - 14.00 mandag - fredag. Stengt i lunsjen mellom 11.30 - 12.30. Ekspedisjonen er også stengt i juleferie, påskeferie og fellesferien.
Utenom åpningstid kan du henvende deg på mail: bjergsted@uis.no