MENY

Booking av øvingsrom på campus Bjergsted

Dersom du er student eller ansatt ved Fakultet for utøvende kunstfag kan man booke rom til enkeltaktiviteter ved fakultetet.

Booking av ensemblerom

En kan enten booke ensemblerom selv gjennom Timeedit eller gjøre det i administrasjonen, enten ved oppmøte eller ved å sende en mail til: bjergsted@uis.no

Det er veldig viktig at du ikke booker mer enn du faktisk trenger og kommer til å bruke, og at du sletter bookinger som du ikke skal bruke. Romtilgangen er knapp og alle må få øvingstid.

Rommene kan brukes til egenøving eller til band og mindre ensembler som er en del av studiet ditt.

2018/2019 - Første år med ensembleromsbooking på web. 4 timer pr booking, pr dag, minimum 3 studenter på bookingen, 2 uker frem i tid. Her kan det bli endringer til neste studieår.

Booking av øvingsrom i 1 etasje

Studentene har vedtatt en egen ordning for reservering av øvingsrom i 1. etasje i hovedbygget:
Som student kan du bruke ledig øvingsrom 1 time av gangen. På døren henger en lapp som du skriver navn og tidspunkt på før du går inn. Etter en times øving kan rommet bli overtatt av nestemann i kø, men har du ikke blitt kastet ut etter 10 minutter kan du skrive deg opp til en ny time.

Dersom det er behov for lengre øvingstid eller øvingstid på en annen dato må du henvende deg til ekspedisjonen for reservasjon i TimeEdit. Dette må gjøres innen et døgn før du trenger rommet.

NB! Det er ikke lov å drive med privatundervisning i UK sine lokaler.