MENY

Semesterregistrering for Campus Bjergsted-studenter

I henhold til eksamensforskriften ved UiS og annet gjeldende lovverk skal alle studenter semesterregistrere seg innen fristene 1. september om høsten og 1. februar om våren.

Semesterregistrering foregår på Studentweb og består av følgende elementer:

Bekreftelse av utdanningsplan del 1 og 2
Vurderingsmelde seg (oppmelding til eksamen)
Undervisningsmelde seg (Canvas)
Betale semesteravgiften (gjøres opp i StudentWeb)
Sjekke og oppdatere opplysninger som semesteradresse og annen kontaktinformasjon

Det er svært viktig å semesterregistrere seg hvert eneste semester for å beholde studieplassen ved universitetet, og inneha de rettigheter og plikter som følger med studieretten. Studentene må gjennomføre hele prosessen hvert semester for å være semesterregistrert.

Fristene for å semesterregistrere seg er:
1. september om høsten
1. februar om våren

Dersom utdanningsplanen ikke stemmer og du ikke klarer å endre dette selv på StudentWeb, anbefaler vi deg å godkjenne den først og etterpå kontakte instituttadministrasjonen for å få hjelp til endringer. Du må da fylle ut en feilmeldingsrapport. Rapporten leveres i ekspedisjonen ved fakultetet.

Har du ikke fått registrert deg innen fristen, må du sende inn en begrunnet søknad om forsinket registrering. Søknaden behandles individuelt.