MENY

Association Européenne des Conservatoires (AEC)

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) er et europeisk nettverk som jobber med å fremme høyere utøvende musikkutdannelser.

AEC-nettverket består av over 300 medlemsinstitusjoner i 57 land. AEC er en av de eldste samarbeidsorganisasjonene på utdanningsområdet, og er en viktig pådriver for å følge opp Bolognaprosessen innen europeisk høyere musikkutdanning. Organisasjonen har selv utviklet utallige håndbøker, rapporter og verktøy for implementeringen i musikkfeltet. På hjemmesiden til AEC kan du kan finne informasjon om nettverket, og få en oversikt over de ulike medlemsinstitusjonene, med deres årshjul og studieprogram.