MENY

Informasjon om Erasmus-utveksling ved Fakultet for utøvende kunstfag

Som Erasmusstudent får du mange fordeler. Fakultetet hjelper deg med faglige forberedelser og opptak til vertsinstitusjonen. Her finner du viktig informasjon om stipend, opptak og læringsavtale.

Erasmus+ er EUs utdaningsprogram og tilbyr blant annet stipender for studentmobilitet til utlandet. Fordelene med å være Erasmusstudent er at du får et stipend, betaler ingen studieavgifter, får hjelp til å finne bolig og har en forhåndsgodkjent læringsavtale som grunnlag for oppholdet.

Læringsavtale
Alle Erasmusstudenter skal få en individuell læringsavtale tilpasset utenlandsoppholdet og som inngår som som forhåndsgodkjent del av din utdanningsplan. Læringsavtalen utformes i samarbeid med faglærer hjemme og vertsinstitusjonen.

Stipend
Alle studenter som reiser på utveksling til et lærested IMD har en Erasmus+-avtale med kan få Erasmus+-stipend. Tildelingen skjer automatisk, og de studentene det gjelder vil få informasjon fra Internasjonalt kontor om hvilke dokumenter som må fylles ut, og hvilke krav som må oppfylles for å motta stipend.Stipendet utbetales etter at man har signert en Grant agreement som sendes til deg av internasjonalt kontor