MENY

Nordplusmusic

Fakultet for utøvende kunstfag samarbeider med nordiske og baltiske musikkinstitusjoner innenfor Nordplusmusic-nettverket.

NORDPLUS Music logo

De nordiske musikknettverkene er samlet under en felles portal som heter Nordplusmusic. Fakultet for utøvende kunstfag sin deltakelse er først og fremst innen:

  • SIBELIUS - klassisk musikk
  • NORDPULS - jazz/improvisasjonsmusikk

Medlemsinstitusjonene i Nordplusmusic-nettverket

For alle studenter skal det utformes en egen læringsavtale som viser i detalj hvilket faglig innhold utvekslingsoppholdet skal ha.

Nordplusmusic-utveksling koordineres av Merete Bru Frantzen, merete.b.frantzen@uis.no .