MENY

Studiestartsinformasjon for studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag

Kjære studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag! Det er en stor glede for oss å ønske både nye og allerede aktive studenter velkommen til semesterstart 2018.

Campus Bjergsted sett fra luften Campus Bjergsted sett fra luften

En ekstra velkomsthilsen til deg som er helt ny;
Vi håper at du vil finne deg vel til rette som ny student her hos oss. Sammen med engasjerte og aktive studenter vil vi gjøre vårt aller beste for at du skal ha glede og utbytte av studiet og studietiden her.

Velkommen skal du være, til Universitetet i Stavanger (UiS) og Fakultet for utøvende kunstfag (UK).
 

Obligatoriske informasjonsmøter for alle nye og allerede aktive studenter

Se student.uis.no for når informasjonsmøtene for studieprogrammet du er tatt opp til finner sted. Det blir fremmøteregistrering på informasjonssmøtet. På disse møtene vil du bl. a. bli informert om undervisning, timeplan og emnekombinasjoner som gjelder for deg. Foruten informasjonsmøtene i uke 33 vil det bli åpningsseremoni med påfølgende gratis lunsj og kjekke foredrag, i tillegg til fadderarrangement hver dag.

NB! Vi ber alle nye studenter om å møte i Lille konsertsal kl. 10.00 mandag 13. august for å treffe fadderledere og reise samlet til campus Ullandhaug, til universitetets velkomstseremoni og åpning av fadderlandsbyen.
 

Student- og semesterregistrering

På studentnettsiden http://student.uis.no finner du informasjon om hvordan du semesterregistrerer deg.
Du kan registrere deg fra og med begynnelsen av august, og det er viktig at du følger alle trinn i prosessen.
Vi anbefaler at du semesterregistrerer deg før semesterstartsuken slik at du får tilgang til e-post, canvas, internett, timeplan og øvrige studentsystemer.

Hvis du var aktiv student ved UiS i vårsemesteret 2018, må du gå inn på StudentWeb, med samme brukernavn og passord som i vår, og semesterregistrere deg på ditt nye studieprogram i begynnelsen av august.

For å holde på studieplassen må alle studenter registrere seg hvert semester.
Semesterregistreringen består av betaling av semesteravgift og godkjenning av del I og del II i StudentWeb. Under del II må du huske å både undervisningsmelde deg og vurderingsmelde deg innen 1. september til alle helårs- emner du skal avlegge eksamen i våren 2019.

Dersom du får problemer med registreringen i StudentWeb og/eller andre studentsystemer, så vil du kunne få hjelp til dette FREDAG 17. AUGUST i Bjergsted. IT- avdelingens studentassistent vil da være tilgjengelig fra kl. 09.00 – 10.30 i hovedbyggets foaje.

Nye studenter må selv sørge for å ta turen opp til hovedcampus på Ullandhaug (Arne Rettedals Hus) for utsteding av studentkort innen 1. september. 
 

Fadder 2018

Fra 13. – 17. august (uke 33) arrangerer StudentOrganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr) en Fadderuke for nye studenter. Der kan du bli kjent med andre UiS- studenter, og delta på mange ulike arrangementer, fester og konserter. Se her for program og påmelding. Nye studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag deltar både på felles fadderarrangement for hele UiS, men det arrangeres også et eget opplegg på campus Bjergsted. Mer informasjon kommer fra fadderlederne ved UK.
 

Studieårskalender for 2018/2019

Studieårskalenderen for neste studieår er klar og publisert på vår nettside www.uis.no/bjergsted under menyknappen For Studenter.
Det tas likevel forbehold om at endringer kan forekomme når det gjelder planlagte konserter og prosjekter. Sjekk derfor alltid informasjon på Time Edit.


Tilgang til bygg og øvingslokaler

For å få tilgang til skolens lokaler i Bjergstedparken må man bruke nøkkel og chip som en får utlevert mot et depositum på 500 NOK. Depositumet må betales med norsk bankkort i fakultetsekspedisjonen. Man kan få utlevert nøkkel og brikke fra og med uke 33.

Ekspedisjonen holder vanligvis åpent fra 10.00 – 15.00 mandag – fredag. I uke 33 holder vi åpent fra 08.30 – 15.00 (stengt i lunsjen mellom 11.30 – 12.00).
Telefon sentralbord: +47 51 83 40 00 E-post: bjergsted@uis.no


Studieplaner

Oversikt over studieprogram og aktive emner for 2018/2019 finner du på studentnettsiden student.uis.no.

UiS - Fakultet for utøvende kunstfag oppfordrer alle nye og nåværende studenter til å holde seg oppdatert på fakultetes aktiviteter ved og ”like” vår facebook-side: www.facebook.com/uisbjergsted

 

Fortsatt god sommer, og vel møtt til semesterstart i august!

Med vennlig hilsen Fakultet for utøvende kunstfag!
Bjergsted, 1. juni 2018