MENY

Kjære student ved Fakultet for utøvende kunstfag!

Det er en stor glede for oss å ønske deg velkommen tilbake til nytt semester ved Universitetet i Stavanger (UiS), nå Fakultet for utøvende kunstfag fra høsten 2017. Vi vil her gi deg litt informasjon om semesterstart ved fakultetet, og en enkel oversikt over det som skjer de første ukene. Vi ber om at du leser informasjonen nøye, slik at du er best mulig forberedt til studiestart.

Nye dansesaler og nye studentboliger på plass i Bjergstedparken! Nye dansesaler og nye studentboliger på plass i Bjergstedparken!

STUDENTREGISTRERING
Det er meget viktig at du setter deg godt inn i hvordan man ordner med studentregistrering på nettsiden: http://student.uis.no. Her finner du informasjon omkring aktivering av IT- bruker, betaling av semesteravgift, registrering i StudentWeb med mer.

For å holde på studieplassen må alle studenter registrere seg hvert semester. Semesterregistreringen består av betaling av semesteravgift og godkjenning av del I og del II i StudentWeb. Under del II må du huske og både undervisningsmelde deg og vurderingsmelde deg innen 1. september til alle helårs- emner du skal avlegge eksamen i våren 2018.

Når utdanningsplanen er godkjent, og du er meldt til undervisning i emner som går det aktuelle semesteret, vil du få tilgang til emnene på Canvas, og få din personlige timeplan i TimeEdit. Da kan du følge med på eventuelle beskjeder fra faglærer i forkant av undervisningsstart. Du bør derfor ha undervisningsmeldt deg til studiestart for at du skal kunne få de ulike beskjeder som blir gitt fra lærer når undervisningen starter opp.

Lånekassen kan også ferdigbehandle søknad om studielån slik at dette kommer inn på konto til semesterstart.

Dersom utdanningsplanen ikke stemmer og du ikke klarer å endre dette selv på StudentWeb, anbefaler vi deg å godkjenne den først og etterpå kontakte fakultetets studiekoordinatorer for å få hjelp til endringer.

SEMESTERSTARTSUKEN ved Fakultet for utøvende kunstfag
Det vil bli avholdt obligatoriske informasjonsmøter i uke 33 og 34. Det blir fremmøteregistrering på orienteringsmøtet til programmet du er tatt opp på. På disse møtene vil du få rede på viktige ting bl.a. om undervisning, timeplan og emnekombinasjoner som gjelder for deg.

NB! Merk deg at informasjonsmøtene samt fellesseminarene er OBLIGATORISKE også for dere studenter som allerede følger et program. Det er derfor viktig at du sjekker informasjonen som er gitt for det studium du går på. Dato og tidspunkt for informasjonsmøte, samt andre obligatoriske seminarer og aktiviteter i oppstartsukene finner du her i plan over semesterstartuken ved IMD.

Åpningsseremonien ved Fakultet for utøvende kunstfag finner sted fredag 18. august kl. 10.30 i Lille Konsertsal i Bjergsted, med påfølgende felles lunsj for alle nye og nåværende studenter og ansatte.

Universitetet i Stavanger har offisiell åpning av studieåret på hovedcampus mandag 14. august kl. 10.00.

STUDIEKALENDER for 2017/2018
Studiekalenderen er under arbeid, og publiseres så snart som mulig på nettsiden. Det tas likevel forbehold om at endringer kan forekomme når det gjelder planlagte konserter og prosjekter. Sjekk derfor alltid Time Edit!

TILGANG TIL BYGG OG ØVINGSLOKALER
For å få tilgang til skolens lokaler i Bjergstedparken må man bruke nøkkel og chip som en får utlevert mot et depositum på 500 NOK. Dersom du ikke har fått deg nøkkel og chip allerede kan du henvende deg i fakultetsekspedisjonen fra og med uke 33. Depositumet må betales med norsk bankkort.

Fakultetsekspedisjonen holder vanligvis åpent fra 10.00 – 15.00 mandag – fredag. I uke 33 holder vi åpent fra 08.30 – 15.00 (lunsj mellom 11.30 – 12.00).

Universitetet i Stavanger har også lagt ut generell studiestartsinformasjon for alle nye og nåværende studenter under hvert studieprogram på nettsiden http://student.uis.no under Studiestart 2017.

STUDIEPLANER
Oversikt over studieprogram og aktive emner for 2017/2018 finner du på nettsiden www.uis.no/imd under menyknappen Studier.
Oversikt over emner tilhørende den studieplan du ble tatt opp på finner du under SØK i STUDIER.

Dirigentuka 2017
Norges største dirigentkurs arrangeres i Stavanger 07. – 11. august 2017. Kurset er i første omgang et tilbud til dirigenter i det frilillige musikkliv, særlig korpsdirigenter og rettet mot ungdom som ønsker en innføring i dirigentfaget. Her er det noe for alle typer dirigenter – ungdomsdirigenter, aspirantdirigenter og skolekorpsdirigenter, bygdekorpsdirigenter og elitedirigenter. Kursdagene er fylt med spennende foredrag, teknikktimer, mesterklasser og alt tenkelig dirigentstoff.
Dirigentuka arrangeres av NMF i samarbeid med Universitetet i Stavanger/Institutt for Musikk og Dans og med støtte fra en rekke aktører.

Her kan du lese mer om Dirigentuka 2017.

Stavanger International Chamber Music Festival 2017
”Stavanger International Chamber Music Festival” (ICMF) arrangeres i uke 32. Kammermusikkfestivalen arrangerer også mesterklasser (ISA) denne uken. Mer informasjon vedrørende festivalprogram og påmelding til mesterklasser finner du på ICMF’s nettside http://www.icmf.no

UiS - Fakultet for utøvende kunstfag oppfordrer alle nye og nåværende studenter til å holde seg oppdatert på fakultetets aktiviteter ved og ”like” vår facebook-side: www.facebook.com/imdbjergsted

Fortsatt god sommer, og vel møtt til semesterstart i august!

Med vennlig hilsen Fakultet for utøvende kunstfag!
Bjergsted, onsdag 1. juni 2017