MENY

Kontaktlærere for 2016/2017

Her er en oversikt over kontaktlærere ved Institutt for musikk og dans for studieåret 2016/2017.  Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe du lurer på ved studiet og studiestedet.

1 Ba og årsstudium klassisk  - Rønnaug Bakke
1 Ba jazz - Merete Bru Frantzen

2 Ba klassisk - Rønnaug Bakke
2 Ba jazz - Merete Bru Frantzen

3 Ba klassisk og jazz - Jens T. Larsen

1 Ba dans - Merete Bru Frantzen
2 Ba dans - Keilen Austbø
3 Ba dans - Leith Symington

Videreutdanning klassisk og jazz - Lise K. Meling

1 Ma - Bettina Smith
2 Ma - Bettina Smith

Postgraduate Diploma (PDM) - Lise.K.Meling

Musikkproduksjon og Opptaksteknikk - Lise.K.Meling
PPU i musikk og dans - Leith Symington


En kontaktlærers hovedfunksjon:
Være studentenes primærkontakt og til enhver tid ta "temperaturen" på det opplevde studiet.

Herunder:
- Gjennomføre jevnlige klassemøter
- Være første instans for studenten i fagadministrative spørsmål, herunder informasjon om studieplan, årsplan, prosjekt, forestillinger, lover og regler, internasjonalt semester etc.
- Gjennomføre en individuell samtale med hver student pr. semester. Studenten skal primært ta initiativ til denne samtalen som hovedsaklig omhandler det totale studium. Samtalen kommer i tillegg til den faglige samtalen i forbindelse med semesterprøven.
- Forsøke å fange opp studenters personlige problemer (fysisk/psykisk) som kan ha innvirkning på studieprogresjon, eventuelt veilede studenten og/ eller informere aktuelle instanser (hjelpeapparat, studiekoordinator, lærere etc.)
- Videreformidle generelle og individuelle problemstillinger i forhold til studieprogrammet til relevante parter (lærere, faggruppeleder, studiekoordinator, kontorsjef, instituttleder etc.)
- Produsere en skriftlig rapport innen 15. mai om arbeidet.