MENY

Studieårskalender Fakultet for utøvende kunstfag 2018-2019

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, prosjektuker og eksamensuker. Enkelte uker er det prosjektuke for alle seksjoner (hele fakultetet), andre uker kan det være undervisningsuke i én seksjon, mens andre har prosjekt.

Vi viser for øvrig til detaljert timeplan for deg i TimeEdit
Fast, timeplanlagt undervisning skal (med mindre det søkes om annet) prioriteres framfor øvelser/timer som kommer til etter hvert.

Undervisningsuker: Timeplanlagt, regelmessig undervisning. Denne undervisningen har forrang foran andre aktiviteter og prosjekter.

Prosjektuker: Den ordinære undervisningen oppheves, og det gis muligheter for større og mindre samspills- og samarbeidsprosjekter på tvers av emner og kull.

Eksamensuker: Den ordinære undervisningen oppheves, og eksamener avholdes i hovedsak i disse ukene. Eksamener kan også arrangeres utenom eksamensukene, etter plan. 

NB- Se egen arrangementskalender for oversikt over Fakultetes mange konserter og forestillinger.

For alle detaljer om timeplanen, gå til TimeEdit via www.uis.no/musikk (Timeplan campus Bjergsted)

NB- Endringer kan forekomme. Planen er ikke utfyllende til en hver tid.

pr. 04.01.2019


 


2019


UKE 1 - IKKE UNDERVISNING
Selvstudium


UKE 2 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 12
Første undervisningsdag: 7. januar
1. klasse Bachelor klassisk og jazz: Teoriprosjekt alle dager formiddag Musikkens elementer


UKE 3 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 13


UKE 4 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 14


UKE 5 PROSJEKTUKE
Operagalla: Daglige prøver 28. januar - 7. februar.
Jazz: Prosjekt med Søren Nørbo
Sang: Prøver til operakafé
Bjergsted Blåseensemble: Pensjonist-/barnehagekonserter


UKE 6 PROSJEKTUKE
Operagalla
Jazz: bjergsted jazzensemble
Klaver: Masterclass

(NM i Brass 8.-9. jan.)


UKE 7 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 15

Vakkert og virtuost 3 12. jan.


UKE 8 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 16


UKE 9 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 17


UKE 10 OPPTAKSUKE MUSIKK
Eksamen i dans


UKE 11 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 18


UKE 12 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 19
Samarb. med KSO, viderekomne orkesterstudenter- Holst Planetene.


UKE 13 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 20

Vakkert og virtuost 4


UKE 14 PROSJEKTUKE
Klassisk: Pasjon 2019
Jazz: Bjergsted Jazzensemble
Kammermusikkeksamener


UKE 15 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 21
Pasjon 2019: Kveld


UKE 16 PÅSKEFERIE


UKE 17 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 22
Opptaksuke dans
Vanlig undervisning fra 23. april
Prosjektuke koreografi I (Og eksamen)
Blåsere Gabrieli- prosjekt i helgen


UKE 18 PROSJEKTUKE
Solistkonsert med Bjergsted Symfoniorkester 3. mai
Klaver: Masterclass
Dans: Site Specific

1. mai helligdag


UKE 19 UNDERVISNINGSUKE (Jazz prosjekt) Undervisningsuke 23
Prosjektuke jazz: Maijazz. Bjergsted Jazzensemble
Undervisningsuke for øvrige studenter
Kammermusikk-konkurranse 8. mai
Enkelte teorieksamener


UKE 20 EKSAMENSUKE TEORI
Klaveraften tirsdag
Plandag perosnalet tirsdag 14/5 kl. 14:00- 18:00
17. mai helligdag


UKE 21 EKSAMENSUKE TEORI
Danseprosjekt mot sommerforestillingen
Eksamensforeberedende konsert cello 21/5
Avslutningsseremoni ved fakultetet fredag 24. mai


UKE 22 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 24 (Jazz 23)
Eksamensforberedelse/Eksamen


UKE 23 til UKE 25 EKSAMENSUKER UTØVENDE