MENY

Studieårskalender Fakultet for utøvende kunstfag 2019-2020

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, prosjektuker og eksamensuker. Enkelte uker er det prosjektuke for alle seksjoner (hele fakultetet), andre uker kan det være undervisningsuke i én seksjon, mens andre har prosjekt.

Vi viser for øvrig til detaljert timeplan for deg i TimeEdit (under arbeid). 
Fast, timeplanlagt undervisning skal (med mindre det søkes om annet) prioriteres framfor øvelser/timer som kommer til etter hvert.

Undervisningsuker: Timeplanlagt, regelmessig undervisning. Denne undervisningen har forrang foran andre aktiviteter og prosjekter.

Prosjektuker: Den ordinære undervisningen oppheves, og det gis muligheter for større og mindre samspills- og samarbeidsprosjekter på tvers av emner og kull.

Eksamensuker: Den ordinære undervisningen oppheves, og eksamener avholdes i hovedsak i disse ukene. Eksamener kan også arrangeres utenom eksamensukene, etter plan. 

NB- Se egen arrangementskalender for oversikt over Fakultetes mange konserter og forestillinger.

For alle detaljer om timeplanen, gå til TimeEdit via www.uis.no/bjergsted (Timeplan campus Bjergsted)

NB- Endringer kan forekomme. Planen er ikke utfyllende til en hver tid.

pr. 19.11.2019


 


2019


UKE 33 - FADDERUKE: Fadderarrangementer fra 12. august.
Offisiell semesteråpning.
Diverse informasjonsmøter for studenter.


UKE 34 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 1
1. klasse og 2. klasse Bachelor klassisk og jazz: Teoriprosjekt og mulige samspillprosjekt.


UKE 35 UNDERVISNINGSUKE  Undervisningsuke 2


UKE 36 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 3
Førsteårsstudenter musikk og dans til Ole Bull-akademiet på Voss - hele uka. 


UKE 37 - UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 4 
Musikkprosjekt både 1. og 2. klasse BA.

UKE 38 - BRASS WEEK 2019 Prosjektuke
Barokkdans ved E. Svarstad (NB! tidspunkt kan endres). 
Øreuka for 1. år BA jazz.
Prosjekt dans: <<If one keeps moving>> 1. og 2. klasse.


UKE 39 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 5


UKE 40 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 6
Musikkhistorieprosjekt både 1. og 2. klasse BA.


UKE 41 PROSJEKTUKE 
Bjergsted Blåseensemble + dirigenter.
Cello: Masterclass. 
Klaver: Masterklass.
Barokkdans E. Svarstad (NB! tidspunkt kan endres).


UKE 42 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 7
Prosjekt dans: <<If one keeps moving>> 1-2. klasse. 


UKE 43 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 8


UKE 44 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 9
Kulturkonferanse ved UK. All undervisning innstilles disse dagene. 


UKE 45 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 10
Musikkprosjekt både 1. og 2. klasse BA. 


UKE 46 PROSJEKTUKE
Kammermusikk: Workshop.
Samarbeid jazz og dans. 
Tidligmusikk-prosjekt.
CEMPE besøker UK. 


UKE 47 PROSJEKTUKE 
Samarbeid UiA-UiS - Orkesterprosjekt.
Sangere: Masterclass.
Stephanie Baer, NY University: Masterclass alle stryk + andre med kammermusikk. (NB! Tidspunkt kan endres). 
Alle jazz: Seminar mandag. Workshop resten av uka.


UKE 48 EKSAMEN OG SEMESTERPRØVER 
Musikkhistorie klassisk og jazz 1. år skoleeksamen. 
Skoleeksamen 2. år BA klassisk.
Alle 3. år studenter bachelor: eksamen alle emner. 
4. klasse: valgemne.
PPU-eksamen.  


UKE 49 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 11
Jazz: Bjergsted jazzensemble: Kveldsprøver hele uka.
Sangernes julekonsert. 


UKE 50 PROSJEKTUKE JULEKONSERT
1. klasse danse prosjekt med Rui Lopes Graca til julekonsert.
UKs store julekonsert i St.Petri.


UKE 51 og 52 JULEFERIE


UKE 1
Selvstudier


UKE 2 UNDERVISNINGSUKE
Musikkhistorieprosjekt 1 og 2 kl BA musikk
Samlingshelg for digitale dirigentstudier og digitale skolekorpsstudier


UKE 3 UNDERVISNINGSUKE
Eksamen Masterprosjekt, Eksamen PDM100-2
Eventuelle konteeksamener


UKE 4 UNDERVISNINGSUKE
 


UKE 5 UNDERVISNINGSUKE


UKE 6 PROSJEKTUKE
Mulig kammermusikk workshop?
Prosjekt klassisk, enkelte sangere deltar på Fidelio  i regi av Opera Rogaland og SSO.
Bjergsted blåseensemble spiller pensjonistkonserter hele uka.
Prosjekt jazz, uavklart


UKE 7 UNDERVISNINGSUKE
Percussion Pulse i København for slagverkstudenter ( avhenger av finansiering fra Nordplusmusic)


UKE 8 UNDERVISNINGSUKE MUSIKK/ OPPTAKSUKE DANS
Musikkhistorieprosjekt for 1 og 2 kl. BA musikk
Opptaksuke i dans


UKE 9 PROSJEKTUKE
Cosi fan tutte (Opera + klaver, gjelder alle sangerne på klassisk avd.)
Strykeprosjekt: bratsjer og evt kammermusikk. Lilli Maijala fra Sibeliusakademiet, uavklart
UiA og UiS prosjekt med Nathalie Stutzmann som dirigent. Bruckner symfoni nr 7 og Wagner Forspiel til Parsifal. Konsert i Kilden, Kristiansand.
Jazz: egenøvingsuke


UKE 10 OPPTAKSUKE MUSIKK
Ingen ordinær undervisning 


UKE 11 UNDERVISNINGSUKE
Musikkhistorieprosjekt 1 og 2 kl. BA musikk


UKE 12 UNDERVISNINGSUKE
 


UKE 13 PROSJEKTUKE
Dans har prosjekt med Nils Henrik Asheim
Klassisk, Samarbeid med vgs. Mozart Requiem. UK stiller med orkester og dirigent
Bjergsted jazzensemble SAK prosjekt hele uka med Simen Kiil Halvorsen
 


UKE 14 PROSJEKTUKE
Klassisk: Kammermusikkeksamener "Kammermusikkfestival"
Jazz: Ensemblespilleksamener 
Dans: Eksamensforestilling 3 klasse, 1 og 2 april på IMIR Scenekunst
 


UKE 15 PÅSKEFERIE
 


UKE 16 UNDERVISNINGSUKE
Bjergsted messingensemble: Gabrieli-turne 17-19 april
Dans: Redidens UCSB
 


UKE 17 UNDERVISNINGSUKE
 


UKE 18 PROSJEKTUKE
Klassisk: Solistkonsert i samarbeid med UiA. Konsert i LKS 30 april og i Kr.sand 2 mai
Jazz: Bjergsted jazzensemble: MaiJazz-forberedelse (SKH)
 


UKE 19 PROSJEKTUKE
Jazz: MaiJazz 2020
Dans: Koreografieksamen 2 klasse 7 og 8 mai
Samlingshelg for digitale dirigentstudier og digitale korpsstudier 8-10 mai
Klassisk: Mulig mesterklasse for pianister, uavklart
 


UKE 20 UNDERVISNINGSUKE
Dans: Eksamen dans 1 og 2 klasse
 


UKE 21 EKSAMENSUKE (fortrinnsvis teori)
20 mai: Avslutningsseremoni for alle studenter UK i LKS kl 13.00
 


UKE 22 EKSAMENSUKE (fortrinnsvis teori)
 


UKE 23 EKSAMENSUKE UTØVENDE
Dans: Sommerforestilling ( 1 og 2 kl med verk av gjestekoreografer) 5 og 6 juni på IMIR
 


UKE 24 EKSAMENSUKE UTØVENDE
 


UKE 25 EKSAMENSUKE UTØVENDE