MENY

Studieårskalender Fakultet for utøvende kunstfag 2019-2020

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, prosjektuker og eksamensuker. Enkelte uker er det prosjektuke for alle seksjoner (hele fakultetet), andre uker kan det være undervisningsuke i én seksjon, mens andre har prosjekt.

Vi viser for øvrig til detaljert timeplan for deg i TimeEdit (under arbeid). 
Fast, timeplanlagt undervisning skal (med mindre det søkes om annet) prioriteres framfor øvelser/timer som kommer til etter hvert.

Undervisningsuker: Timeplanlagt, regelmessig undervisning. Denne undervisningen har forrang foran andre aktiviteter og prosjekter.

Prosjektuker: Den ordinære undervisningen oppheves, og det gis muligheter for større og mindre samspills- og samarbeidsprosjekter på tvers av emner og kull.

Eksamensuker: Den ordinære undervisningen oppheves, og eksamener avholdes i hovedsak i disse ukene. Eksamener kan også arrangeres utenom eksamensukene, etter plan. 

NB- Se egen arrangementskalender for oversikt over Fakultetes mange konserter og forestillinger.

For alle detaljer om timeplanen, gå til TimeEdit via www.uis.no/bjergsted (Timeplan campus Bjergsted)

NB- Endringer kan forekomme. Planen er ikke utfyllende til en hver tid.

pr. 20.06.2019


 


2019


UKE 33 - FADDERUKE: Fadderarrangementer fra 12. august.
Offisiell semesteråpning.
Diverse informasjonsmøter for studenter.


UKE 34 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 1
1. klasse og 2. klasse Bachelor klassisk og jazz: Teoriprosjekt og mulige samspillprosjekt.


UKE 35 UNDERVISNINGSUKE  Undervisningsuke 2


UKE 36 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 3
Førsteårsstudenter musikk og dans til Ole Bull-akademiet på Voss - hele uka. 


UKE 37 - UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 4 
Musikkprosjekt både 1. og 2. klasse BA.

UKE 38 - BRASS WEEK 2019 Prosjektuke
Barokkdans ved E. Svarstad (NB! tidspunkt kan endres). 
Øreuka for 1. år BA jazz.
Prosjekt dans: <<If one keeps moving>> 1. og 2. klasse.


UKE 39 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 5


UKE 40 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 6
Musikkhistorieprosjekt både 1. og 2. klasse BA.


UKE 41 PROSJEKTUKE 
Bjergsted Blåseensemble + dirigenter.
Cello: Masterclass. 
Klaver: Masterklass.
Barokkdans E. Svarstad (NB! tidspunkt kan endres).


UKE 42 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 7
Prosjekt dans: <<If one keeps moving>> 1-2. klasse. 


UKE 43 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 8


UKE 44 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 9
Kulturkonferanse ved UK. All undervisning innstilles disse dagene. 


UKE 45 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 10
Musikkprosjekt både 1. og 2. klasse BA. 


UKE 46 PROSJEKTUKE
Kammermusikk: Workshop.
Samarbeid jazz og dans. 
Tidligmusikk-prosjekt.
CEMPE besøker UK. 


UKE 47 PROSJEKTUKE 
Samarbeid UiA-UiS - Orkesterprosjekt.
Sangere: Masterclass.
Stephanie Baer, NY University: Masterclass alle stryk + andre med kammermusikk. (NB! Tidspunkt kan endres). 
Alle jazz: Seminar mandag. Workshop resten av uka.


UKE 48 EKSAMEN OG SEMESTERPRØVER 
Musikkhistorie klassisk og jazz 1. år skoleeksamen. 
Skoleeksamen 2. år BA klassisk.
Alle 3. år studenter bachelor: eksamen alle emner. 
4. klasse: valgemne.
PPU-eksamen.  


UKE 49 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 11
Jazz: Bjergsted jazzensemble: Kveldsprøver hele uka.
Sangernes julekonsert. 


UKE 50 PROSJEKTUKE JULEKONSERT
1. klasse danse prosjekt med Rui Lopes Graca til julekonsert.
UKs store julekonsert i St.Petri.


UKE 51 og 52 JULEFERIE