MENY

Studieårskalender Fakultet for utøvende kunstfag 2020-2021

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, prosjektuker og eksamensuker. Enkelte uker er det prosjektuke for alle seksjoner (hele fakultetet), andre uker kan det være undervisningsuke i én seksjon, mens andre har prosjekt.

Vi viser for øvrig til detaljert timeplan for deg i TimeEdit (under arbeid). 
Fast, timeplanlagt undervisning skal (med mindre det søkes om annet) prioriteres framfor øvelser/timer som kommer til etter hvert.

Undervisningsuker: Timeplanlagt, regelmessig undervisning. Denne undervisningen har forrang foran andre aktiviteter og prosjekter.

Prosjektuker: Den ordinære undervisningen oppheves, og det gis muligheter for større og mindre samspills- og samarbeidsprosjekter på tvers av emner og kull.

Eksamensuker: Den ordinære undervisningen oppheves, og eksamener avholdes i hovedsak i disse ukene. Eksamener kan også arrangeres utenom eksamensukene, etter plan. 

NB! Se egen arrangementskalender for oversikt over Fakultetes mange konserter og forestillinger.

For alle detaljer om timeplanen, gå til TimeEdit via www.uis.no/bjergsted (Timeplan campus Bjergsted)

Endringer kan forekomme, spesielt ved smittespredningen av Covid-19. Planen er ikke utfyllende til en hver tid.

Oppdatert 05.08.2020


 


2020


UKE 33 FADDERUKE: Fadderarrangementer fra 12. august.
Dirigentuka, Bjergsted.
Offisiell semesteråpning (digital), Ullandhaug.


UKE 34 ÅPNINGSSUKE
Offisiell semesteråpning i Bjergstedparken, Fakultet for utøvende kunstfag.
Informasjonsmøter for UK-studenter. 
Konteperiode fra våren 2020.


UKE 35 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 1
1. klasse og 2. klasse Bachelor klassisk og jazz: Teoriprosjekt. 
Konteperiode fra våren 2020


UKE 36 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 2
Førsteårsstudenter musikk til Ole Bull-akademiet på Voss hele uka. 
Konteperiode fra våren 2020. 


UKE 37 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 3
Musikkhistorieprosjekt for 2. klasse Bachelor (klassisk og jazz).
Dig.jazz-samling 12. - 13. september 2020.
Konteperiode fra våren 2020
Øreuka v/ Svein Olav Herstad.


UKE 38 PROSJEKTUKE: BRASS WEEK 2020 med Norsk Orgelfestival.
Forberedelser til 75-årsjubileum (uavklart).


UKE 39 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 4


UKE 40 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 5


UKE 41 PROSJEKTUKE 
Bjergsted Blåseensemble + dirigenter.
Sang: Liederprosjekt for bachelorstudenter.


UKE 42 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 6
Dig.jazz-samling 16. - 18. oktober 2020. 
Studiovisning for 2. klasse dans 16. oktober 2020.           


UKE 43 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 7
Musikkhistorieprosjekt for 1. klasse Bachelor (klassisk og jazz).
Beethoven-prosjekt for dansestudenter.


UKE 44 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 8
Musikkhistorieprosjekt for 2. klasse Bachelor (klassisk og jazz).
Beethoven-prosjekt for dansestudenter.


UKE 45 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 9
Musikkhistorieprosjekt for 1. klasse Bachelor (klassisk og jazz).
Siddis brass 6. - 7. november 2020. 


UKE 46 PROSJEKTUKE
Operaprosjekt for sangere.
Samarbeidsprosjekt for jazz og dans 1. klasse. Visning fredag 13. november 2020.
Beethoven-jubileum med foredrag og konserter 13. - 15. november 2020.
Åpen dag for videregående skoler 11. november 2020.  
Prosjektuke for klassisk (uavklart).

Eksamensforestilling 3. klasse dans på RIMI/IMIR 10. og 11. november 2020.


UKE 47 PROSJEKTUKE 
75-årsjubileum: Jubileumsuke med flere eventer, evt. jazz/klassisk crossover-prosjekt med Jukka.
Samarbeidsprosjekt for jazz og dans 1. klasse. 

Jazz: Utsatt eksamen i Egendefinert prosjekt (vår 2020).


UKE 48 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 10
Musikkhistorieprosjekt for 2. klasse Bachelor (klassisk og jazz).


UKE 49 UNDERVISNINGSUKE OG EKSAMENSUKE Undervisningsuke 11
Musikkhistorieprosjekt for 1. klasse Bachelor (klassisk og jazz).
Sangernes julekonsert 6. desember 2020. 

Julekonsert med Bjergsted Jazzensemble 5. desember (Spor 5).
Danseprosjekt med Ingrid Fiksdal: "Shadows of tomorrow" (4. - 6. desember 2020). 
Semesterprøver og eksamener 3. klasse Bachelor, 4. klasse Bachelor (valgemner), PPU og master.


UKE 50 PROSJEKTUKE JULEKONSERT + EKSAMENSUKE
Danseforestilling 2. klasse: "Shadows of tomorrow" 9. og 10. desember 2020.
UKs store julekonsert i St.Petri 12. desember 2020. 

Semesterprøver og eksamener 3. klasse Bachelor, 4. klasse Bachelor (valgemner), PPU og master.


UKE 51 EKSAMENSUKE TEORI OG UTØVENDE
Semesterprøver og eksamener 3. klasse Bachelor, 4. klasse Bachelor (valgemner), PPU og master. 
Dansestudenter 3. klasse: "Site Specific" 18. og 19. desember 2020. 


UKE 52 JULEFERIE


UKE 1 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 12


UKE 2 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 13
Samlingshelg for digitale dirigentstudier.


UKE 3 UNDERVISNINGUKE + EKSAMENSUKE
Eksamen Masterprosjekt og PDM.
Musikkhistorieprosjekt for 1. klasse Bachelor (klassisk og jazz).


UKE 4 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 14 
Dig.jazz-samling 30. - 31. januar 2021. 
Musikkhistorieprosjekt for 2. klasse Bachelor (klassisk og jazz).


UKE 5 PROSJEKTUKE 
Klassisk: Stravinskij-prosjekt.
Samspillsprosjekt jazz.


UKE 6 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 15


UKE 7 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 16
Musikkhistorieprosjekt for 2. klasse Bachelor (klassisk og jazz).


UKE 8 UNDERVISNINGSUKE + OPPTAKSUKE DANS Undervisningsuke 17
Musikkhistorieprosjekt for 2. klasse Bachelor (klassisk og jazz).
Opptaksuke i dans.


UKE 9 SELVSTUDIUMSUKE FOR MUSIKKSTUDENTER


UKE 10 OPPTAKSUKE MUSIKK
Ingen ordinær undervisning.


UKE 11 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 18
Musikkhistorieprosjekt for 1. klasse Bachelor (klassisk og jazz). 
RM i skolekorps 20. - 21. mars 2021 på huset. 
Dans: Visning i Black Box.


UKE 12 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 19
Musikkhistorieprosjekt for 2. klasse Bachelor (klassisk og jazz). 
Danseforestilling avgangsstudenter.


UKE 13 PÅSKE
Ingen ordinær undervisning.


UKE 14 PROSJEKTUKE
Klassisk: Kammermusikkøvinger.
Jazz: Ensemblespilleksamener.
Bjergsted Messingensemble-turné Gabrieli 9. - 11. april 2021. 

Dans 2. klasse: Forestilling 10. april 2021 (Birgitte og Nils Henrik).


UKE 15 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 20
Dig.jazz-samling 16. - 18. april 2021. 
Sangere: Prosjekt med Opera Rogaland. 
Dans: Forestilling i Black Box.


UKE 16 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 21
Sangere: Prosjekt med Opera Rogaland.


UKE 17 PROSJEKTUKE 
Dans: Eksamensforestilling koreografi Stravinskij.
Jazz: Forberedelser til Maijazz 2021. 
Klassisk: Kammermusikkeksamener "Kammermusikkfestival".


UKE 18 PROSJEKTUKE
Klassisk: Orkesterprosjekt i samarbeid med UiA. 
Maijazz 2021.


UKE 19 UNDERVISNINGSUKE Undervisningsuke 22
Eksamensforberedelser teori.
Selvstudium jazz. 


UKE 20 EKSAMENSUKE TEORI + DIGITALE DIRIGENTSTUDIER
Dans 3. klasse: "Site Specific".
Sommerforestilling Dans 21. mai 2021.


UKE 21 EKSAMENSUKE TEORI
Avslutningsseremoni for alle studenter UK i LKS kl 28 mai 2021 kl. 13.00. 
Dans: Forestilling og koreografieksamen i Black Box 25. og 26. mai 2021.


UKE 22 EKSAMENSUKE UTØVENDE


UKE 23 EKSAMENSUKE UTØVENDE


UKE 24 EKSAMENSUKE UTØVENDE