MENY

Studieinformasjon for studenter på campus Bjergsted

Velkommen som student ved det nye Fakultet for utøvende kunstfag.

Semesterstartsinformasjon - august 2017
Kjære studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag! Det er en stor glede for oss å ønske både nye og allerede aktive studenter velkommen til semesterstart 2017.

En ekstra velkomsthilsen til deg som er helt ny;
Vi håper at du vil finne deg vel til rette som ny student her hos oss. Sammen med engasjerte og aktive studenter vil vi gjøre vårt aller beste for at du skal ha glede og utbytte av studiet og studietiden her. Velkommen skal du være, til Universitetet i Stavanger (UiS) og det nye Fakultet for utøvende kunstfag.

Vi vil her gi deg litt informasjon om semesterstart ved fakultetet, og ellers viktig informasjon over det som skjer de første ukene. Vi ber om at du leser informasjonen nøye, slik at du er best mulig forberedt til studiestart.

Er du allerede aktiv student som følger et pågående program ved fakultetet; bachelor eller master, da finner du mer informasjon her.

Husk å semesterregistrere deg!
Når semesterregistreringen er fullført, dvs at du har betalt semesteravgiften, OG meldt deg opp til både undervisning og eksamen i alle de aktuelle emnene for det inneværende studieåret (60 sp), først da vil du får tilgang til din egen timeplan i TimeEdit.

Absolutt siste frist for semesterregistrering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret!


Nettsiden www.uis.no/bjergsted 
Her på nettsiden finner du oversikt over alle reglement og retningslinjer, diverse nyttig informasjon vedrørende semesterregistrering, undervisning, eksamen, utveksling, rombooking osv. Kort og godt informasjon som gjelder deg og din studiehverdag her på fakultetet.

Du finner også oversikter over undervisningskrefter, kontaktlærere og emneansvarlige, studieårskalenderen, timeplaner og diverse nyttige skjema.

Denne informasjonen gjelder deg som er student ved Fakultet for utøvende kunstfag!

Informasjon vedrørende eksempelvis IT- hjelp og utsteding av vitnemål vil du finne på Universitetets felles student- sider: http://student.uis.no

Canvas
Canvas er en faglig portal som alle studenter ved Universitetet i Stavanger er pålagt å bruke. Her gis det informasjon om undervisning, prosjekter, arrangementer og eventuelle endringer i oppsatte planer. Canvas fungerer også som en faglig møteplass mellom lærer og student.

E-post
Ekstra beskjeder, aktuelle spørreundersøkelser og individuelle veiledningsopplysninger blir sendt ut til alle studenter på student e-post. 

Har du spørsmål etter å ha lest dette, kan du sende e-post, ringe eller komme til skranken.

Ekspedisjonens åpningstider
Mandag - Fredag: kl. 10.00 - 15.00.
Stengt i lunsjen mellom kl. 11.30 - 12.00.

Telefon sentralbord: +47 51 83 40 00
E-post: bjergsted@uis.no