Forbindelser - Seminar om musikkfaglig interaksjon

Velkommen til årets nasjonale CEMPE-seminar ved Universitetet i Stavanger 14. og 15. november.

Forbindelser - Seminar om musikkfaglig interaksjon Gjennom seminaret er det ønske om å belyse hvordan nye konstellasjoner av tverrfaglige tilnærminger i musikkutdanningene kan legge til rette og ta høyde for fremtidens behov i musikklivet.

Interaksjon og faglige forbindelser er de sentrale stikkordene for årets nasjonale CEMPE-seminar som arrangeres ved Universitetet i Stavanger. Velkommen til to dager med prosjektpresentasjoner, konsertforedrag og paneldebatt, rettet mot studenter, lærere og forskere i høyere musikkutdanning. Seminaret er gratis! 

Gjennom å stimulere til sterkere forbindelseslinjer mellom praksis, teori og refleksjon i vår fagportefølje kan vi utdanne bredt kompetente utøvere som lettere vil få ideer til å ta musikkfeltet i stadig nye og nyskapende retninger. Hvordan kan nye konstellasjoner av tverrfaglige tilnærminger i musikkutdanningene legge til rette og ta høyde for fremtidens behov i musikklivet?

Sjekk CEMPE sine nettsider for program.

Seminaret finner sted i Lille konsertsal ved Fakultet for utøvende kunstfag.