MENY

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Fakultet for utøvande kunstfag sin verksemd byggjer på internasjonalt aktive musikarar og dansere, forskarar og lærarar. Fakultet for utøvande kunstfag er dessutan ein viktig kulturaktør i Stavanger og Rogaland.

Fakultet for utøvande kunstfag har eit særleg ansvar for å framme kunstnerisk utviklingsarbeid og ulike teori- og forskingstradisjonar innan musikk- og dansefagets ulike underdisiplinar. Profilen byggjer på fagmiljøer innan:

- Utøving; klassisk, jazz/improvisasjon og dans

 - Musikkvitskap

 - Musikkpedagogikk

 - Dans

Fakultetet freistar å skapa samspill og samarbeid mellom desse kunnskapstradisjonane