Gratis kurs i stressmestring

Det kan være sterkt prestasjonspress og identitetsmessig stress knyttet til å være utøvende kunstner. SiS Helse tilbyr kurs skreddersydd for studenter av utøvende kunstfag. Ny påmeldingsfrist er 3. september.

Gratis kurs i stressmestring

Kunne du tenke deg å få hjelp og input fra medstudenter og erfarne fagfolk til å mestre prestasjonspress og stress?

19. september starter et helt nytt kurs i regi av SiS helse, skreddersydd for studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag og Kunstskolen i Rogaland. 

Om kurset

Gruppetilbudet er for 2.-års studenter på Kunstskolen i Rogaland (KiR), og 2., 3., og 4. klasse bachelorstudenter samt masterstudenter ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK).

Studenter ved KiR og UK opplever ofte sterkt prestasjonspress og identitetsmessig stress knyttet til å være utøvende kunstner. Dette er et tilbud for deg som opplever å være så stresset eller engstelig at det hemmer deg i utøvelse av faget, til tross for at du har gått noen år på studiet.

Påmelding

Påmeldingfristen er 3. september, og gjøres ved å sende en e-post til psykolog@studentensbeste.no Du vil bli innkalt til en kort forsamtale for å avklare om tilbudet er aktuelt.

Les mer om kurset Studentsamskipnaden i Stavanger sine nettsider

SiS Helse sine kurs- og gruppetilbud er gratis, og blir som hovedregel avholdt i stolpetimene (12.15 – 14.00) på tirsdager, hvis ikke annet er oppgitt. For spørsmål eller påmelding, ta kontakt med SiS-psykologene.

Tid og sted

Avholdes høsten 2018 i perioden 18.september til 6. november 2018. Gruppen samles 8 tirsdager på rad, kl. 12:15-14:00. Maks antall deltagere: 10. Det forutsettes at deltagerne kan møte alle kursdagene.

Kurset holdes på Metropolis i Stavanger sentrum.

Innhold

Gruppeterapi går ut på å arbeide med egne utfordringer, i en gruppe hvor deltagerne har lignende erfaringer som deg selv. Gjennom å dele, lytte og forholde deg til de andre i gruppen, vil du kunne øke din forståelse av hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og du kan bli bevisst på hva du ønsker å endre. Samtaler og øvelser vil gi deg mulighet til egenutvikling og økt mestring i en krevende studiesituasjon.

Gruppen ledes av SiS-psykologene Katrine og Janne.