Høring på strategi 2018-2020 for Fakultet for utøvende kunstfag

Ansatte, studenter og eksterne inviteres til å komme med innspill på utkast til fakultetets strategi for 2017-2010. Fristen er onsdag 22. november klokken 12.00.

Dronebilde av campus Bjergsted.

Ansatte og studenter inviteres til å komme med innspill på utkast til fakultetets strategi for 2018-2010. Høringsinnspill sendes til: uh-strategi@uis.no

Når høringsuttalelser er innarbeidet, vil fakultetsstyret behandle strategien i møtet 5. desember 2017.

Les hele høringsdokumentet her

Strategigruppe

Strategidokumentet er utarbeidet av en gruppe bestående av:
- Jens T. Larsen, dekan
- Olaf Eggestad, Faggruppeleder klassisk
- Leith Symington, Faggruppeleder dans
- Stein Inge Brækhus, Faggruppeleder jazz

Strategidokumentet var til behandling i fakultetsstyret 24. oktober 2017, og innspill fra styret er innarbeidet i høringsdokumentet. Saken har også vært tema i lokalt hovedavtalemøte.

Faggruppene oppfordres til å sende samlede tilbakemeldinger, men alle interessenter og ansatte har mulighet til å komme med høringsinnspill innen fristen.

 Strategi UiS 2017 – 2020, strategiske satsinger

UiS-styret vedtok 8. juni 2017 strategi for UiS 2017-2020:

I strategien er Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet og UiS’ tverrgående og gjennomgripende satsinger (samfunnsutvikling og innovasjon, internasjonalisering og digitalisering) sentrale. Disse gjenspeiles i høringsutkastet.

Mål og strategiske føringer

Strategiperioden 2018– 2020 er relativt kort, og fakultetet har prioritert noen utvalgte mål og strategiske føringer for hvert av virksomhetsområdene a. utdanning, b. forskning og innovasjon, c. samfunnsengasjement og d. organisasjon og ressurser. Disse målene er justert i henhold til UiS’ tverrgående og gjennomgripende satsingsområder.

For spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Fredrik Skår, fredrik.skaar@uis.no, 51 83 15 64