MENY

Medlemskap i internasjonale organisasjoner og nettverk

Gjennom deltakelse i nettverk og faglige organisasjoner forankrer Fakultet for utøvende kunstfag sin faglige virksomhet på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Medlemskap i internasjonale organisasjoner og nettverk

Nasjonal og nordisk nettverksbygging
fakultetet er medlemsinstitusjon i Profesjonsråd for utøvende musikkutdanning (RUM). På nordisk nivå er vi medlem i Nordisk konservatorieråd (ANMA) og aktive partnere i musikk- og dansefaglige nettverk under det Nordiske ministerrådets rammeprogram for utdanningssamarbeid NORDPLUS. I disse nettverkene jobber vi med faglig utvikling, kvalitetssikring, utdannings-, forsknings- og kunstneriske utviklingssaker, internasjonal ansatt- og studentmobilitet og tverrfaglig utdanningssamarbeid. 

Medlemskap i europeiske nettverksorganisasjoner
Våre aktiviteter er også svært godt forankret i europeiske samarbeidsprosesser gjennom Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC). AEC er en av de eldste samarbeidsorganisasjonene på utdanningsområdet, og er en viktig pådriver for å følge opp Bolognaprosessen innen europeisk høyere musikkutdanning. Organisasjonen har selv utviklet utallige håndbøker, rapporter og verktøy for implementeringen i musikkfeltet. Gjennom Polifonia - ERASMUS tematisk nettverk for høyere musikkutdanning - har AEC utviklet egne læringsutbyttebeskrivelser til bruk i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Et annet tiltak fra AEC har vært DoReMiFaSocrates - en portal for studenter og institusjoner for profilering av samarbeidsinstitusjoner og erfaringsutveksling. Her finnes også studentrapporter fra musikkstudenter som har vært på utvekslingsopphold.