MENY

Internasjonale samarbeidspartnere

Fakultet for utøvende kunstfag legger til rette for et godt faglig miljø og spennende muligheter for studenter og ansatte gjennom en rekke internasjonale samarbeidsavtaler med institusjoner i Europa, Afrika, Asia og Nord- og Sør-Amerika.

Strykere ved UiS

Europa
Vi bruker utvekslingsavtaler i ERASMUS-programmet som hovedverktøy for mobilitet og samarbeidsprosjekter. Samarbeidet legger til rette for at både ansatte kan undervise og studenter kan lære ved de beste institusjonene. For mobilitet i nordiske land bruker vi hovedsakelig NORDPLUSMusic- nettverkene. 

Afrika
Vårt afrikanske samarbeid har i all hovedsak vært knyttet til Bagamoyo College of Arts (TaSUBa) i Tanzania. Prosjektet har bidratt til oppbygging av studieprogram innen dans gjennom en rekke prosjekter over mange år, og fakultetet har mottatt tanzanianske gjestelærere og studenter på opphold i Norge. Prosjektet ble avsluttet i 2013.

Asia
Fakultetet har en god samarbeidsavtale med Nanjing Arts Institute i Kina. Vi mottar hvert år en gruppe kvotestudenter som får stipend og lån fra Lånekassen til å gjennomføre masterprogram i utøvende musikk hos oss. Alle kvotestudenter får etter gjennomført studium slettet lånegjelden sin under forutsetning av at de returnerer til hjemlandet. Vår samarbeidsavtale med Nanjing Arts Institute bidrar med høyt kvalifiserte internasjonale studenter til vårt masterprogram, og er en stor berikelse for fakultetets musikkfaglige liv. Lærere fra IMD besøker hvert år Nanjing Arts Institute for å gi mesterklasser og bidra i opptaksarbeidet.

Nord- og Sør-Amerika
Innen dans har fakultetet flere pågående samarbeidsprosjekter med universiteter i USA, deriblant State University of New York at Brockport . Vi håper å kunne utvikle nye utvekslingsavtaler i Nord- og Sør Amerika.