Invitasjon til solistprøvespill

Fakultet for utøvende kunstfag inviterer interesserte studenter til å prøvespille for å være solist med Bjergsted symfoni orkester og dirigent Peter Szilvay. Konserten vil være i uke 18, fredag 04. mai kl. 19:30 i LKS. / Faculty for Performing Art invites all students to audition to become soloist with our student orchestra, Bjergsted symfoniorkester and conductor Peter Szilvay. The concert is Scheduled for Friday, May 4, at 19:30 in LKS.

Invitasjon til solistprøvespill

Program for denne konserten ellers vil bli kunngjort etter avholdt prøvespill.

Eventuelt kort overtyre
et eller flere solistverk (hele verk eller utvalgte satser) – valgt ut på prøvespill i uke 9 (se under).
Eventuelt litt større orkesterverk som avslutning på konserten.

Studenter ved UK kan prøvespille for å være solist. Prøvespillet vil foregå fredag 02. mars etter kl. 17.00 (LKS) og lørdag 03. mars fra kl. 12.00 og framover (SSOs ‘fiolinrom’ i Stavanger konserthus, møt ved kunstnerinngangen).
Juryen kommer til å høre på et representativt utdrag av det innmeldte repertoaret, anslagsvis 10-15 minutter.

NB! Du kan stille til audition selv om du har vært solist tidligere.

Søknadsfrist er mandag 19. februar kl. 12.00
Søknad med: 1. søkers navn og kontaktinfo, 2. komponistnavn, 3. verktittel, 4. verkets varighet (inkl. de enkelte satsers varighet), og 5. akkompagnatørens navn sendes til

olaf.eggestad@uis.no innen fristens utløp.

ENGLISH:

The repertoire for this concert is to be announced (probably as follows):

overture
one or several concertos/soloist pieces  (complete works or selected movements) – based upon the results of the auditions in week 9i (see below).
Maybe a bigger orchestral piece

UK students can apply to audition. Audition date: Friday, March 2. From 17.00 (LKS) and Saturday 03. March from 12.00 (SSO’s so-called ‘violin room’, Stavanger Concert Hall, meet at Artist’s Entrance).
The jury will listen to 10-15 minutes representative excerpts from the repertoire the candidates have announced as their program suggestion.

NB! You may sign up even if you have been soloist a previous year.


Application deadline: Monday, February 19th , at 12:00 noon.

Application should include: 1. applicants name and contact info, 2. composer, 3. work title, 4. duration (incl. duration of each movement), and 5. name of accompanist

Apply  to olaf.eggestad@uis.no i before the deadline.