Ny leder for Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk

Dekan Morten Schjelderup Wensberg ved Fakultet for utøvende kunstfag er valgt til ny leder for Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk.

Dekan Morten Schjelderup Wensberg ved Fakultet for utøvende kunstfag er valgt til ny leder for Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk. Fagorganet som er satt sammen av lederne ved de norske utdanningsinstitusjonene i utøvende og skapende musikk er organisert under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Wensberg tar over lederskapet etter dekan Frode Thorsen ved Universitetet i Bergen som har ledet rådet i to perioder siden 2000.

- Det samarbeidet og fellesskapet som vi har i musikkutdanningsinsitusjonene i Norge er svært verdifullt og jeg ser virkelig frem til å bidra med å videreføre dette, sier Wensberg, og legger til:

- Vi ser også at fagorganet har en viktig betydning både som arena for erfaringsutveksling og dialog, men også som en plattform for å løfte frem viktige saker for sektoren. Vi ønsker å være en tydelig røst i de spørsmål som angår kunstfaglig utdanning generelt og musikkutdanning spesielt.

Det nyvalgte arbeidsutvalget i Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk er valgt for to år og består av dekan Morten Wensberg, rektor Peter Tornquist ved Norges musikkhøgskole og instituttleder ved Musikkonservatoriet ved UiT, Lillian Grethe Jensen.

Fagorganet har avholdt sitt halvårlige møte denne uken her ved Universitetet i Stavanger. Ved samme møte ble Høgskolen Kristiania tatt opp som medlem.

Foto av Morten Wensberg

Dekan Morten Schjelderup Wensberg ved Fakultet for utøvende kunstfag er valgt til ny leder for Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk.