MENY

Velkomen til campus Bjergsted!

Me på Fakultet for utøvande kunstfag utdannar musikarar, dirigentar, dansere, instrumentalpedagoger, dansepedagogar og kulturarbeidarar til eit regionalt, nasjonalt og internasjonal marknad.

 • Studentmiljø-4.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • Studentmiljø-3.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • Studentmiljø-8.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • Studentmiljø-10.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • Bygg_100-1.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • UiS-Bjergsted-BYGG-1 (1).jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • UiS-Bjergsted-BYGG-1-2.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • UiS-Bjergsted-BYGG-7.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • UiS-Bjergsted-BYGG-6-2.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • UiS-Bjergsted-BYGG-5-2.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • UiS-Bjergsted-BYGG-4-2.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • UiS-Bjergsted-BYGG-3-2.jpg (sl_articleImage_337).jpg
 • UiS-Bjergsted-BYGG-3.jpg (sl_articleImage_337).jpg

Hovudfokuset vårt er at du som student, skal løftast som utøver og kunne prestere på høgt nivå, med ei reflektert haldning til tradisjon og nyskaping. For deg som student er scenerøynsle noko av det viktigaste og mest utviklande du tek med deg vidare. Me arrangerer nærare 200 konsertar og tilstellingar i løpet av eit studieår. Som student hos oss vil du delta i workshops, mesterklasser og tverrfaglege sceniske produksjonar, både i Stavangerregionen og på turné.

Bjergsted kulturpark

Fakultetet vårt ligg vent til i Bjergsted kulturpark, med umiddelbar nærleik til Stavanger konserthus, Stavanger symfoniorkester og fleire andre aktørar innan det profesjonelle og frivillige musikk- og kulturliv.

Klassisk, jazz/improvisasjon og dans

Fakultet for utøvende kunstfag har eit vidt undervisningstilbod innan hovuddisiplinane klassisk musikk, jazz/impro og dans, i tillegg til ein del andre kvalifiserande studier som mellom anna PPU i utøvende og skapende kunstfag, musikkproduksjon og digitale dirigentstudier. Fakultetet er òg ein særs aktiv forestillings- og konsertarrangør med fleire hundre arrangement i løpet av året. Fakultetet har òg fokus på forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kreativt studiemiljø

Gjennom høgt profilert kunstnerisk og pedagogisk verksemd og samarbeidsprosjekt på tvers av studieprogram og sjangergrenser, ynskjer me å skape eit særeige studiemiljø i nasjonal samanheng.

Tradisjon og nyskaping

Studentane våre skal bli utøvarar og pedagogar på eit høgt nivå, med ei reflektert haldning overfor så vel tradisjon som nyskaping. På dei lågare gradsnivåa har me to ulike pedagogiske bachelorprogram, med hovudretninger innan dans og musikk. På musikk tilbyr me studieretninger innan klassisk, dirigering og jazz/improvisasjon.

Les mer om studiemiljøa og de tilhørende fagmiljøa her:

Klassisk  -  Jazz  -  Dirigering  -  Dans