MENY

Velkomen til eit kreativt fakultet!

Fakultet for utøvende kunstfag har eit vidt undervisningstilbod innan hovuddisiplinane klassisk musikk, jazz/impro og dans, i tillegg til ein del andre kvalifiserande studier som mellom anna PPU i skapende kunstfag, musikkproduksjon og digitale dirigentstudier. Fakultetet er òg ein særs aktiv forestillings- og konsertarrangør med fleire hundre arrangement i løpet av året. Fakultetet har òg fokus på forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid.

IMD frise IMD frise

Gjennom høgt profilert kunstnerisk og pedagogisk verksemd og samarbeidsprosjekt på tvers av studieprogram og sjangergrenser, ønskjer vi å skape eit særeige studiemiljø i nasjonal samanheng.

Studentane våre skal bli utøvarar og pedagogar på eit høgt nivå, med ei reflektert haldning overfor så vel tradisjon som nyskaping. På dei lågare gradsnivåa har vi to ulike pedagogiske bachelorprogram, med hovudretninger innan dans og musikk. På musikk tilbyr vi studieretninger innan klassisk, dirigering og jazz/improvisasjon.

På dans får studentane eit 3- årig utøvande bachelorprogram (180 studiepoeng). Etter fullført Bachelorprogram kan ein velja å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU), på heiltid eller deltid.

På musikk er løpet på 4 år, med to avdelingar (240 studiepoeng). Det er i dette løpet mogleg å velje PPU som ei integrert del av 2. avdeling.

På høgare gradsnivå kan vi tilby eit toårig mastergradsstudium (120 studiepoeng) i utøvande musikkfag, både innan klassisk og jazz/improvisasjon. Det er òg mogleg å søkje om opptak til eit treårig deltidsstudium i det same.

Musikkproduksjon og opptaksteknikk, samt praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende kunstfag (PPU) kan du ta som årseiningar.

Fakultetet har dessutan Årsstudium og Vidareutdanning med fleire valgbare emner, som mellom anna ensembleleiing, digitale dirigentstudier og jazzimprovisasjon. Begge programma kan du ta som årseiningar, eller i visse høve som enkeltemner.

Du finn meir informasjon om studieprogramma her, men du kan og kontakte fakultetet på telefon 51834000 eller på e-post: musikk-dans@uis.no