MENY

Velkommen til Bjergsted-konferansen 2019

Gjennom innlegg, samtaler og kunstneriske innslag setter Bjergsted-konferansen 2019 søkelyset på innovasjon i kunst, kultur og samfunn.

Bjergsted-konferansen 2019

Program | Påmelding

Innovasjon i kunst, kultur og samfunn

Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger inviterer til Bjergsted-konferansen 2019
- årets viktigste konferanse om innovasjon i kunst, kultur og samfunn.

Etter konferansen inviterer vi til middag i Spiseriet kl. 17.00 og konsert i Stavanger konserthus med Stavanger Symfoniorkester, Mark O'Connor & Gjermund Larsen Trio kl. 19.30. 

De store linjene

Kulturlivets kreativitet og innovasjonsevne står sentralt i Kulturmeldingen (2018) mens visjonen for kulturbyen Stavanger er "Sammen skaper vi en levende kulturby". Hvilke forventninger og muligheter ligger i de store planene? Hvordan akter universitetet å bidra til innovasjon i kunst, kultur og samfunn? Og hvordan relaterer kunsten seg til klimautfordringer og bærekraftig samfunnsutvikling?

Smartbyen og kunsten

Smartbyen Stavanger definerer kunst som ett av fem satsingsområder. Dette gir mulighet til å undersøke, utforske og definere begrepet smart kunst.

For hva er egentlig smartbyens kunst? Kan smartbyen skape nye rom for kunsten? Og hvordan kan fremtidens kunstfaglige opplæring og utdanning ta i bruk teknologi i sitt samfunnsoppdrag? 

Kunsten i samfunnet

Målet for den nasjonale kulturpolitikken er å skape et inkluderende samfunn der "kunst og kultur av ypperste kvalitet inspirerer, samler og lærer oss om oss selv og omverdenen". Et av hovedmålene for kommunens kulturplan er at kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen. Men hva er relasjonen mellom kunstens egenverdi og dens instrumentelle effekt?

Konferansen arrangeres av Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger, i samarbeid med Stavanger kommune og Samarbeidsutvalget i Bjergsted (Stavanger symfoniorkester, Stavanger konserthus, Stavanger kulturskole, Stavanger katedralskole – MDD og Rogaland musikkråd)

Program

Påmelding