MENY

DigJazz - improvisasjon for alle

DigJazz er et digitalt og samlingsbasert årsstudium (30 studiepoeng), som primært retter seg mot lærere i kulturskolesektoren med andre musikkfaglige bakgrunner enn jazz.

Foto av jazzmusikere. Fra Bjergsted jazzensemble sin julekonsert på Spor 5, desember 2018. Foto: Simen Kiil Halvorsen.

Digitalisering er et viktig satsningsområde for Fakultet for utøvende kunstfag, UiS og i løpet av 2019 og 2020 utvikler vi DigJazz, Norges første digitale jazzstudium.

Gjennom behovskartlegging og uttalelse fra Norsk kulturskoleråd vises det at det er et stort behov for kompetanseheving. Det er overvekt av klassisk utdannede lærere i kulturskolene og barn og unge etterlyser et stadig bredere tilbud. I rammeplanen «Mangfold og fordypning» poengteres det også at kulturskolelærerne skal inneha et bredt spekter av metoder i bl.a. improvisasjon, gehør og utenatlæring.

DigJazz er et digitalt og samlingsbasert årsstudium (30 studiepoeng), som primært retter seg mot lærere i kulturskolesektoren med andre musikkfaglige bakgrunner enn jazz. Målet er ikke å utdanne jazzmusikere, men å formidle en gehørbasert og muntlig metodikk. Det didaktiske innholdet i DigJazz tar sikte på å utvikle improvisatoriske ferdigheter og gi studentene nye verktøy, som bidrar til å skape større fleksibilitet i egen undervisningssituasjon. Studiet utvikles i samarbeid med Stavanger kulturskole og har Norsk kulturskoleråd som en viktig samarbeidspartner.

Den norske kulturskolemodellen bygger på at alle barn og unge som ønsker det, skal ha et undervisningstilbud i sin hjemkommune. Med en digital og samlingsbasert struktur, samt muligheter for praksis på egen arbeidsplass, gjør studiet at pedagoger i Distrikts-Norge får samme muligheter for etterutdanning og kompetanseheving.

DigJazz trer i kraft høsten 2020 og vil bestå av 10 videoleksjoner med representanter fra fakultetets eget jazzfaglige miljø. Videoene tar for seg spesifikke temaer og belyser metodikken fra ulike innfallsvinkler. Videoene suppleres med fire samlinger. Disse vil inneholde nivåtilpassede samspillsaktiviteter, grunnleggende, relevant teori, samt gehørundervisning. Det legges opp til at studentene bidrar aktivt i undervisningen på samlingene.

Med DigJazz møter UiS et stort behov og bidrar med kunnskap og metoder som vil gjøre flere pedagoger i stand til å tilby mer allsidig undervisning.