MENY

IMDs handlingsplan for 2015-2017

Institutt for musikk og dans har vedtatt mål og visjoner i et langtidsperspektiv frem mot 2025, med en nærmere konkretisering av mål og tiltak i Handlingsplan for perioden 2015-17. Gjennom å realisere disse målene ønsker IMD å tydeliggjøre sin profil som utøvende musikk- og danseutdanningsinstitusjon ved Universitetet i Stavanger, og videre utvikle sin posisjon i utdanningslandskapet.

Institutt for musikk og dans (IMD) har en sammenhengende historie som musikkutdanningsinstitusjon fra 1945, først i privat drift som Stavanger musikkonservatorium og seinere som en del av det offentlige utdanningssystemet fra 1971 under navnet Rogaland musikkonservatorium. Etter høgskolereformen i 1994 ble enheten til Avdeling for kunstfag ved Høgskolen i Stavanger, og i overgangen til universitetsstatus i 2004 ble det tidligere musikkonservatoriet til Institutt for musikk og dans under det Humanistiske fakultet

Instituttet er strategisk lokalisert i forhold til sine kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark, Stavanger sentrum.

IMD har i dag ca. 220 studieplasser fordelt på fagseksjoner innen klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, direksjon, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet innen musikkproduksjon og opptaksteknikk. Instituttet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental/-dansepedagoger og kulturarbeidere både til et regionalt, nasjonalt og internasjonalt marked. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger i henhold til nasjonale og internasjonale kvalifikasjonskrav og rammeverk som gjelder for denne type utdanningsinstitusjoner. Instituttet har også regionalt ansvar for talentutviklingsprogrammet Unge Musikere i Rogaland.

I dette dokumentet fremmes først Institutt for musikk og dans formål og visjoner i et langtidsperspektiv frem mot 2025, med en nærmere konkretisering av mål og tiltak i Handlingsplan for perioden 2015-17. Gjennom å realisere disse målene ønsker IMD å tydeliggjøre sin profil som utøvende musikk- og danseutdanningsinstitusjon ved Universitetet i Stavanger, og videre utvikle sin posisjon i utdanningslandskapet.

Hentet fra Forord til Handlingsplan 2015 - 2017.

Dag Jostein Nordaker
Instituttleder ved Institutt for musikk og dans

Her kan du lese hele IMDs "Handlingsplan 2015 - 2017, med visjoner og strategiske føringer mot 2025".