Oppstart for scenekunstprosjekt til barnehagebarn

Denne uken inviteres de første barnehagebarna til campus Bjergsted for å se forestillingen Prinsessen på erten av dybwikdans gjennom prosjektet Scenekunst til ALLE små, som er støttet av Sparebankstiftelsen SR-bank.

Oppstart for scenekunstprosjekt til barnehagebarn Siri Dybwik sine forestillinger har blitt sett av hundrevis av barn i Europa og Asia. Nå står barnehagebarna i Stavanger for tur. På programmet står blant annet forestillingen Prinsessen på erten (målgruppe 3- 5 år). Foto: Morten Berentsen

Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger ble i mai 2019 tildelt 700.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til prosjektet "Scenekunst for ALLE små". Piloten for prosjektet starter 28. oktober, og de første barnehagegruppene inviteres til campus Bjergsted for å se forestillingen Prinsessen på erten av dybwikdans. 

- Nå skal vi invitere alle barnehagebarna i Stavanger hjem til oss i Bjergsted for å få oppleve musikk og danseforestillinger på høyeste kunstneriske nivå. Tildelingen fra Sparebankstiftelsen SR-Bank betyr mye for fakultetet og vil føre til stor aktivitet for oss, sier Morten Wensberg, dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. 

En gave til alle barn i Stavanger

Fakultet for utøvende kunstfag får fredag 24. mai tildelt en gave på 700.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til prosjektet "Scenekunst for ALLE små". Stiftelsen har to søknadsrunder i året hvor lag og foreninger kan søke om støtte, og tiltak for barn og unge prioriteres. Ellen Instefjord fra Sparebankstiftelsen SR-Bank er tilstede på fakultetets avslutningsseremoni i Lille konsertsal for å overrekke gaven.

- Dette er en gave fra oss til alle barna i Stavanger! Vi er opptatt av å skape gode lokalsamfunn for barn og unge. Kulturtilbud rettet mot de yngste er veldig bra, og vil nå mange, sier Ellen Instefjord.

Til spørsmål om hvorfor prosjektet ble tildelt gaven er svaret klart:

- Prosjektet når bredt ut og holder høyt kunstnerisk nivå. Kvalitet er viktig også for de minste barna, bekrefter Instefjord. 

De yngste faller utenfor nasjonale ordninger

At de yngste barna har glede av kunst og kultur er akseptert og belyst gjennom forskning. Scenekunstfeltet nasjonalt og internasjonalt har hatt et økende fokus på denne målgruppen. Men mens norske barn i skolealder har regelmessig tilgang på kulturelle opplevelser i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturbanken, finnes det ingen lignende ordning for barn i førskolealder. 

Det kunstneriske formidlingsprosjektet ledes av professor Siri Dybwik ved Fakultet for utøvende kunstfag, i samarbeid med førstelektor Kirsten Halle og Filiorum - Senter for barnehageforskning ved UiS. Dybwik understreker at prosjektet har en demokratisk grunntanke.

- Det kan se ut til at jo yngre barna er, jo mer tilfeldig er det om barnet får delta i denne type aktivitet. Barn i barnehage faller utenfor de nasjonale formidlingsordningene. Det ønsker vi å gjøre noe med, utdyper Dybwik som har over 30 års erfaring med formidling av scenekunst til barn og unge.

Internasjonal suksess

Dybwik sine forestillinger har blitt sett av hundrevis av barn i Europa og Asia. Nå står barnehagebarna i Stavanger for tur, og på programmet er de populære forestillingene Lulla (målgruppe 0-2 år) og Prinsessen på erten (målgruppe 3- 5 år).

- Vi vil nå alle barn i Stavanger, uavhengig av faktorer som religion, etnisitet, kultur og økonomi, og tilby gode opplevelser som skaper glede og begeistring. Forestillingene vi har valgt ut kan oppleves uten spesifikk språklig forståelse. Dette gir oss en unik mulighet til å skape et møte hvor alle barn er likeverdige, sier Dybwik.

I tillegg til forestillingene skal prosjektet skape en plattform for kunnskapsutvikling omkring scenekunst, estetiske læreprosesser og formidling. Morten Wensberg legger vekt på at prosjektet skaper ringvirkninger for forskning innen feltet.

- Indirekte vil tildelingen bety mye for forskningen på scenekunst for barn. Vi har planene klare for å bygge et internasjonalt forskningsprosjekt med utgangspunkt i den praksisen som alle forestillingene genererer. Vår danseprofessor ved fakultetet, Siri Dybwik, er en av de fremste eksperter i akkurat scenekunst for barn. Det er dessuten et forskningsfelt som er viktig og som fortjener større oppmerksomhet, utdyper Wensberg, og legger til: - Men først skal vi altså holde forestillinger for alle barnehagebarna i Stavanger. Det gleder vi oss til! 

Tekst: Agnete in't Veld Bendiksen