Praktisk informasjon til deg som er tilbudt studieplass ved IMD

Praktisk informasjon om Campus Bjergsted, studiestart, innpassing, SIS bolig og barnehage. Mer utfyllende informasjon finnes på Universitetets nettsider, og vi vil epost med mer detaljert informasjon når det nærmer seg studiestart.

Campus Bjergsted

Vi gleder oss over å kunne tilby våre studenter Campus Bjergsted, som befinner seg midt i Bjergstedparken, byens grønne lunge. Her får du alt hva ører, hjerte og hjerne kan begjære på ett brett, og alt du måtte trenge i din studiehverdag; som øverom, ensemblerom og konsertsaler, nye dansesaler, bibliotek og kantine mm. Vi har et tett samarbeid med våre naboer i parken, som Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Kulturskole, Stavanger Katedralskole avdeling MDD Bjergsted, Stavanger Konserthus og mange flere.

På universitetets hovedcampus, Ullandhaug, vil du finne studentekspedisjonen hvor man får utstedt studentkort, her finner du også SiS bokhandel, SiS sportssenter og Studentenes hus.

Vi anbefaler at du tar deg en tur opp til Campus Ullandhaug i løpet av semesterstartsuken slik at du får ordnet med studentkort så snart som mulig.

Vi ønsker deg også velkommen til Stavanger by med et yrende uteliv, et mangfold av festivaler og flotte kulturtilbud. Stavanger ligger mellom hav og fjell, og du er aldri langt unna fjorden eller Jærens flate landskap med milelange strender. En natur som innbyr til et aktivt friluftsliv ved siden av studiene.

Studiestart

Du vil i begynnelsen av juni få tilsendt en e-post vedrørende studiestart, med viktig informasjon og nyttige lenker.
Det som er greit å vite allerede er at semesteret starter i uke 33 med obligatoriske orienteringsmøter for alle studieprogram, samt IMDs egen åpningsseremoni i Lille konsertsal tirsdag 16. august.

Semesterstartsukens eksakte program for IMD vil du få i juni på e-post. Programmet publiseres i tillegg på IMDs egen nettside www.uis.no/imd under menyknappen For Studenter, It’s Learning og på felles studentnettsider for UiS.

NB! Det er viktig at du sjekker studiestarts- programmet for ditt studium, da det er obligatorisk fremmøte for alle studenter til orienteringsmøtene i uke 33.

Fadderuken finner også sted i uke 33, etter de obligatoriske orienteringsmøtene og faglige aktivitetene på dagtid. Det vil både være eget program for nye studenter tilhørende Campus Bjergsted samt sentralt fadderprogram for alle nye studenter på Campus Ullandhaug.

Mer informasjon om fadderarrangementene kommer i juni.

Universitetets offisielle åpningsseremoni er mandag 15. august fra kl. 10-12 på Campus Ullandhaug.

Innpassing
Har du avlagt eksamen i emner fra annet studiested som du lurer på om kan innpasses i utdanningen du nå har fått studieplass ved, da kan du søke om innpass av tidligere utdanning innen 1. august.

Søknadsskjema og fremgangsmåte finner du på nettsiden vår www.uis.no/imd under menyknappen For Studenter.

SIS Bolig

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) tilbyr hybler og studentleiligheter flere steder i byen. Hyblene og de fleste leilighetene er møblert, har bredbånd og ISDN telefon.

Sommeren 2015 kom  det helt nye flotte studentleiligheter rett ved Bjergstedparken. Perfekt for studenter tilknyttet Institutt for musikk og dans. Det tilbys studioleilighet, 2- roms leilighet og familieleiligheter. Boligene er merket Bjergsted i boligtorget.

Vi anbefaler at du snarest søker om studentbolig via Studentsamskipnaden i Stavanger dersom dette er aktuelt for deg. Se nettsiden www.sis.uis.no eller via tlf. 51 83 33 00

Søknadsfrist er 15. april.

SIS barnehage
Studentsamskipnaden eier og driver SiS barnehage for barn mellom 0 – 6 år. Studentbarnehagen har høy standard og ligger på Universitetets hovedcampus på Ullandhaug.

Søknadsfrist for nye studenter er 1. august, du finner mer på informasjon på www.sis.uis.no

Stavanger kommune har også reservert barnehageplasser for studentbarn. Søknadsfrist er 1. august for nye studenter. Kontakt Stavanger kommune for søknadsskjema, tlf. 51 50 70 90

NB! Husk å svare på tilbudt studieplass, enten i SøknadsWeb eller på mail til musikk-dans@uis.no

Vi gleder oss til å se deg i august!