Søk ledige studieplasser i utøvende kunstfag

Studenter i Bjergsted. Foto: Marius Vervik

Fakultet for utøvende kunstfag har ledige studieplasser innen utøvende musikk, musikkproduksjon og PPU. Søknadsfrist 15. mai. Les alt om hvordan du søker her.

Studier i utøvende kunstfag

Vi utdanner musikere, dirigenter, dansere, instrumentalpedagoger, dansepedagoger og kulturarbeidere. 

Fra 1. november til 15. desember kan du søke på alle våre studier i utøvende musikk samt Bachelor i dans.

Digitale dirigentstudier, Digitale Jazzstudier/ DigJazz, Musikkproduksjon og PPU i utøvende og skapende kunstfag har søknadsfrist 1. mars. 

Studier i utøvende kunstfag har egne søknadsfrister og prosedyrer, med opptaksprøver og lokalt opptak. 

Her finner du svar på alle dine spørsmål om studier i utøvende kunstfag.