Søk om midler til studentprosjekter

Har du en idé til et prosjekt du har lyst til å gjennomføre, men mangler penger? CEMPE utlyser nå midler til studentdrevne prosjekter innen utøvende kunstfag, og ønsker å høre fra deg!

Søk om midler til studentprosjekter

Kan ideen potensielt bidra til:

  • å forberede studentene bedre til dagens og fremtidens musikkliv?
  • å styrke samarbeid mellom studenter på tvers av faggrenser og sjangre?
  • å utvikle studiet til å bli enda bedre?
  • tilby noe nytt som ikke finnes på din utdanningsinstitusjon i dag? 

Er du usikker på om prosjektet passer inn, trenger hjelp med å videreutvikle en idé eller skrive søknadstekst? Ta kontakt med studentpartnerne i CEMPE, Guro U. Salvesen og Guoste Tamulynaite, gjennom cempe.partners@nmh.no

Søknadsfrist: 15. mai

Hva kan det søkes om?

Du kan søke om inntil 20 000 kr for studieåret 2019-20 med åpning for en større sum dersom dette er godt begrunnet i søknaden. 

Hvem kan søke?

Studenter ved Norges musikkhøgskole (NMH) og andre utøvende musikkutdanningsinstitusjoner i Norge

Hva kan midlene brukes til?

F.eks. leie av lokaler til konserter/produksjoner, reisestøtte, formidling, kursholdere ++

Om søknaden

Søknaden skal være på 500-1500 ord og inneholde følgende momenter:

  • Hva man ønsker å undersøke/prøve ut
  • Hvordan prosjektet skal gjennomføres (metode/fremgangsmåte)
  • Hvilke personer som tenkes involvert
  • Tidsplan
  • Tanker om hvordan prosjektet kan formidles 

Søknaden sendes til rådgiver Ellen M. Stabell senest 15. mai!

Tekst og illustrasjon hentet fra www.nmh.no