Spørsmål og svar om åpningstider og tilgang til campus Bjergsted

Hvem har tilgang til bygget? Kan jeg hente instrumentet mitt, og hvordan leverer jeg nøkler ved endt semester? Her finner du svarene!

Spørsmål og svar om åpningstider og tilgang til campus Bjergsted

Artikkelen har blitt oppdatert med ny informasjon 14. mai kl. 10.00

Har jeg tilgang til bygget og når kan jeg øve?

Hvordan får jeg levert nøklene mine og utbetalt depositum?

Hvordan og når kan jeg hente utstyret mitt?

 

Har jeg tilgang til bygget og når kan jeg øve?

Vi får nå lov til å åpne for litt flere studenter på campus, under fortsatt strenge begrensinger.
Vi ønsker å gi tilgang til studenter som ikke har mulighet til å øve hjemme, særlig på instrumenter som ikke egner seg på hybler og i hjemmet. Den begrensede tilgangen gjelder KUN for egenøving, ikke undervisning, ensemble eller samspill.

Det er fortsatt slik at de av avgangsstudentene som har fått tildelt egne rom frem til de avlegger sin spilleprøve beholder dette rommet, det kan ikke brukes av andre. Derfor er det begrenset med rom igjen som kan brukes av dere andre. Blir det for mange som melder interesse må fakultetet ta en prioritering av hvem som får tilgang. Er det noen av avgangsstudentene som ikke benytter rommet de har fått tildelt vil vi gjerne få tilbakemelding , slik at det kan frigjøres til andre.

Det vil bli satt ut desinfeksjonsmiddel og tørkepapir på disse rommene slik at alle som benytter seg av de må tørke av alle berøringsflater og dører før de forlater rommet.

Dere må sende inn ønske om tilgang til bjergsted@uis.no, der dere bekrefter at dere har lest og forstått vedlagte regler for å øve på campus. Da vil du bli gitt tilgang og kan booke 1201,1102,2109,2106 og 2101 som vanlig i TimeEdit og skrive deg på døren på de øvingsrommene som står i oversikten under:

1301 og LKS skal ikke benyttes, disse rommene er kun til eksamener og forberedende prøver med akkompagnement.

Det er kun mulig å komme inn på campus mandag-fredag mellom 09.00 - 16.00 i ukedager (ikke helligdager)

Gjeldende regler:

  • Jeg skal overholde følgende:
  • Jeg vil bare oppholde meg på campus i angitt tidsrom
  • Jeg vil ikke bevege meg unødig på campus, særlig inne i bygget
  • Jeg vil ikke omgås andre studenter på campus, og skal holde avstand til andre og unngå sosial omgang i fellesarealer
  • Jeg skal ikke møte på campus ved sykdomstegn, eller noen form for forkjølelsestegn
  • Jeg skal holde meg oppdatert på UiS sine nettsider student.uis.no

Hvordan får jeg levert nøklene mine og utbetalt depositum?

Innlevering av nøkler etter endte studier blir vanskeligere å gjennomfør i år siden ingen ansatte er på jobb, og de fleste av dere ikke har tilgang til bygget. Men det er uansett viktig å få tilbake nøklene før 1 juli da disse skal videre til nye studenter.

Alternativer for innlevering:

  • Sendes pr post
  • Leveres i lukket konvolutt i postsprekken utenfor hoveddøren
  • Kan leveres til Simen Kiil Halvorsen og Raymond Lavik etter avtale. Du finner også deres kontaktinfo på dørene på campus Bjergsted.

Det som er viktig når dere leverer brikke og nøkler er at alt blir levert, skap, brikke og eventuelle andre nøkler, sammen med ferdig utfylt skjema «refusjon av utlegg» 

Uten dette skjema kan det ikke utbetales. Siden administrasjonen har hjemmekontor kan det ta litt tid før nøkkelrefusjon blir sendt inn og utbetalt.

Sender dere pr post er postadressen:

Universitetet i Stavanger
Fakultet for utøvende kunstfag
v/ Lena Haug
Bjergsted 1
4007 Stavanger

Hvordan og når kan jeg hente utstyret mitt?

Personlig utstyr og eiendeler kan hentes etter avtale med Raymond Lavik eller Simen Kiil Halvorsen