Stipendiat i musikk, smartby og det offentlige rom

Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag, har ledig stilling som stipendiat i musikk: smartby og kunst i det offentlige rom ved Fakultet for utøvende kunstfag. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Foto av Bjergsted i Stavanger Prosjektet tilhører Fakultet for utøvende kunstfag, og blir del av programområde for kunstnerisk forskning, samt universitetets smartby-nettverk. Kandidaten skal i tillegg samarbeide med Tou og det nye musikkhuset Tou Lyd.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Forskningstema er kulturfabrikker som offentlige rom for kunstnerisk utviklingsarbeid, nisje-kulturer, og urbanitet.

Kulturfabrikken Tou er etablert som et satsningsområde for Stavangers kulturpolitikk, og framstår i økende grad som et senter for byens frie kunst og kulturliv. Tou utgjør et eksempel på hvordan et nedlagt industrilokale gjenoppstår som kulturfabrikk, og et musikkbasert stipendiatprosjekt skal i så måte bidra til å utvikle ny kunnskap rundt kulturfabrikken som en urban kulturarena. Sett i lys av Stavangers smart-by-satsing (hvor en av bærebjelkene er urban kunst) skal stipendiatprosjektet konkret se på hvordan musikalske uttrykk kan bidra til å utvikle smarte plattformer for interaksjon og estetisk opplevelse, samt undersøke i hvilken grad kulturfabrikken påvirker slikt arbeid.

Prosjektet tilhører Fakultet for utøvende kunstfag, og blir del av programområde for kunstnerisk forskning, samt universitetets smartby-nettverk. Kandidaten skal i tillegg samarbeide med Tou og det nye musikkhuset Tou Lyd.

Prosjektskisse

På bakgrunn av en detaljert prosjektskisse (ca 10 sider), må søkeren kunne beskrive et forskningsprosjekt/kunstnerisk utviklingsprosjekt med samfunnsrelevant kontekst.Mal for prosjektskisse finner du her.

Med utgangspunkt i utviklingen av egne musikalske prosjekter, kan relevante tematikker være formidling, samhandling/samskaping, integrering, publikumsutvikling, miljøskapning, innovasjon/teknologiutvikling, kulturpolitikk/forvaltning av offentlige ressurser, og kunnskapsutveksling.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang, og ha en femårig mastergrad, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er interessert i å jobbe tverrfaglig
 • har et personlig ønske om å utvikle musikk på høyt nivå, og er i stand til å trekke klare linjer mellom egen praksis og musikk i det offentlige rom.
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, ba?de skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
  lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no 

Generell informasjon

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prodekan for forskning, Petter Frost Fadnes, tlf 51834036, epost petter.f.fadnes@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 51833525, epost janne.halseth@uis.no

Søknaden
Søk stillingen elektronisk via “Søknad” på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid
 • publikasjonsliste
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste,jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten