MENY

Bachelor i dans

Ønsker du en utfordrende og spennende danseutdanning? Vil du utvikle din kunstneriske og dansetekniske kompetanse, og etablere deg som utøvende dansekunstner? Bachelor i dans gir deg muligheten!

Bachelor i dans er en treårig utdanning som forbereder deg til et profesjonelt yrkesliv som utøvende og medskapende dansekunstner, eller til videre studier innen dans. Studiet kan også bygges på med praktisk-pedagogisk utdanning for å kvalifisere til å bli danselærer. Studiet er rettet mot søkere med bakgrunn i dans, fra videregående skole eller tilsvarende.

Samtidsdans

Studieprogrammet har hovedfokus på samtidsdans, og omfatter både praktiske og teoretiske emner som gir deg et helhetlig læringsutbytte. Et høyt kunstnerisk nivå er målet for utdanningen. Som student møter du et bredt spekter av arbeidsformer fra daglig trening i danseteknikk til forelesning, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du får fordype deg i repertoar, improvisasjon og koreografi, samt bevegelsesanalyse og alternativ trening med lærere både fra Norge og utlandet. I teknikk har ulike tilnærminger innen samtidsdans hovedvekt, mens klassisk ballet er et viktig støttefag. I tillegg tilbys det kurs i andre relevante genre innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans og hip hop. 

Undersøkelse og refleksjon

Refleksjon og det å være undersøkende er gjennomgående for studiet. Kjennskap til forskjellige utøverpraksiser i samtidsdansfeltet er med på å utvikle studenten til å bli en selvstendig dansekunstner. Du vil utfordres på evnen til refleksjon og analyse i alle emner. I teori fagene er det fokus på dans i kontekst både historisk og samfunnsmessig, koreografisk og estetisk analyse, treningslære, innføring i artistic research, og arbeidslivskunnskap.

Internasjonale gjestekoreografer

I studiet arbeides det med kunstnere/gjestekoreografer av høy internasjonal kvalitet. Studentene har stor forestillingsvirksomhet knyttet til utøving og skaping i løpet av sine 3 år. Du får være med i flere prosjekter og forestillinger i fakultetets Black box og på ulike scener i Stavanger regionen.

Et av prosjektene i 2018 var en stedsspesifikk forestilling på Tou Scene. Se de flotte bildene fra forestillingen Immersive Theatre her.

Individuell oppfølging i et tverrfaglig miljø

Studentene får tett oppfølging av de faglige ansatte, og veiledning og vurdering er gjennomgående i alle emner. Studiemiljøet er tverrkunstnerisk sammensatt og åpner for samarbeid med musikkstudenter innenfor flere sjangre. 

Semester i utlandet

Dansestudenter får god kjennskap til internasjonale dansemiljøer gjennom utveksling og utstrakt besøk av gjestelærere og koreografer. Studiet har en internasjonal profil med ansatte fra flere land og utvekslingsstudenter fra Europa og USA. 

I femte semester blir studentene oppfordret til å dra på utveksling. Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted.

Flotte fasiliteter

Fakultet for utøvende kunstfag holder til i spesielt tilrettelagt lokaler i Bjergsted Park hvor studentene har tilgang til flere dansestudio, garderober med dusj, forelesnings- og møtelokaler, black box, konsertsal, IKT rom, universitetsbibliotek med filial spesialisert på musikk og dans, og kantine. Det finnes også nybygde studentboliger på campus.

 

Fra dansestudentenes avgangsforestilling i Sandnes kulturhus, 2019. Foto: Marie von Krogh Fra dansestudentenes avgangsforestilling i Sandnes kulturhus, 2019. Foto: Marie von Krogh

Kilde: CP Publisert 12.11.2019